18 mar 2021

STYPENDIUM MINISTRA

Dnia 18 marca 2021 Rektor AWFiS prof. Paweł Cięszczyk i Prorektor ds. Studenckich prof. Marcin Dornowski wręczyli Sewerynowi Wysokińskiemu,

Więcej...