Data wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów do obrotu prawnego: 24 czerwiec 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dyplomów ukończenia studiów wg poniższego wzorca: 1 październik 2021 r.

Okres ważności: bezterminowo

________________________________________________________________________________

Data wprowadzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów do obrotu prawnego: 24 czerwca 2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania dyplomów ukończenia studiów wg poniższego wzorca: 1 lipca 2021 r.

Data zakończenia wydawania dyplomów ukończenia studiów wg poniższego wzorca: 30 wrzesień 2021 r.

Okres ważności: bezterminowo