Centrum Laboratoryjne AWFiS

Rolą Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, oprócz kształcenia kierunkowego studentów, jest również prowadzenie badań w dziedzinach kultury fizycznej. Aby móc prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie, niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Dzięki programowi dotacji unijnych Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej oraz Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie, po gruntownej przebudowie w 2013 roku, zostało wyposażone w nową aparaturę badawczą. Aktualnie Uczelnia cieszy się pięcioma wyspecjalizowanymi laboratoriami:

• Laboratorium Genetyki
• Laboratorium Neurofizjologii i Motoryczności Człowieka
• Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego
• Laboratorium Biochemii
• Laboratorium Wysiłku Fizycznego

Pracownicy Uczelni wraz ze studentami mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu spełniającego najwyższe światowe standardy. Głównym przeznaczeniem laboratoriów są badania sportowców różnych dyscyplin, których można kompleksowo monitorować podczas wysiłku oraz określić ich poziom wytrenowania pod kątem fizjologicznym, biochemicznym, biomechanicznym oraz psychomotorycznym. Dodatkowo, sportowcy są badani pod kątem genetycznego podłoża kształtowania cech istotnych w sporcie.

Dużym udogodnieniem dla naukowców pracujących w laboratoriach AWFiS jest mobilność większości sprzętu, dzięki czemu można prowadzić badania w terenie, w realnych warunkach treningowych i startowych. Dotychczas przeprowadzono m.in. badania narciarzy na stoku, piłkarzy na boisku oraz biegaczy na stadionie itp.

Oprócz badań w sporcie prowadzi się również badania w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Przykładowe projekty to m.in.: ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży, aktywność dzieci otyłych, nordic walking, a także osteoporoza i upadki u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Do najważniejszych sprzętów zgromadzonych w laboratoriach należą m.in.:

  • system Biodex System 4 Pro – służy do oceny siły mięśniowej i treningu nerwowo- mięśniowego.
  • ergospirometry firmy Jaerger: Oxycon Pro i Oxycon Mobile – służą do badań wysiłkowych, zwłaszcza w dyscyplinach wytrzymałościowych, takich jak: bieganie, kolarstwo, wioślarstwo, triathlon.
  • bieżnia h/p/cosmos/saturn z regulacją prędkości w zakresie 0–40 km/h i nachylenia 0–25% – służy do badań wydolnościowych.
  • termocyklery do prowadzenia rekcji Real-Time PCR (BioRad CFX Connect, Applied Biosystems StepOne, Agilent Technologies AriaMx)
  • algometr ciśnieniowy w zestawie o nazwie „ALGOMED”

Koordynator Centrum Laboratoryjnego AWFiS

dr Kinga Humińska-Lisowska

e-mail: kinga.huminska-lisowska@awf.gda.pl