TURYSTYKA I HOTELARSTWO

Od roku akademickiego 2022/2023 inauguracja kierunku Turystyka i Hotelarstwo na studiach I stopnia.
Kierunek Turystyka i Rekreacja jest niezmiennie kontynuowany na studiach II stopnia.

Raport samooceny TiR