DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI – zakończone tytułem licencjata

W związku z rosnącymi potrzebami rynku, na Wydziale Kultury Fizycznej AWFiS w Gdańsku, uruchomione zostały studia pierwszego stopnia – Dietetyka w sporcie i rekreacji – których program kształcenia obejmuje wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka sportowego. W programie studiów zostały zaplanowane zajęcia w pracowni gastronomicznej, podczas których Student, pod okiem MasterChefów, nauczy się komponować smaczne posiłki z różnych kuchni świata oraz pozna zasady poprawnego przygotowywania potraw wchodzących w skład różnych rodzajów diet. Praca na programie żywieniowym, realizowana w szerokim zakresie godzinowym, zapewni umiejętność sprawnego planowania i oceny sposobu żywienia. Ponadto, w ramach zajęć wychowania fizycznego obejmującym możliwość indywidualnego wyboru uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej (np. gimnastyka, pływanie, taniec) Student będzie mógł zadbać również o swój rozwój fizyczny. Zajęcia zaplanowano w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, warsztatów oraz praktyk.

KOMPETENCJE

Student nabędzie określone umiejętności, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu przełożą się na wykształcenie określonych kompetencji zawodowych obejmujących m. in.:

 • profesjonalną ocenę sposobu żywienia, stanu zdrowia i odżywienia człowieka,
 • planowanie diet dla osób zdrowych i chorych, a w szczególności trenujących rekreacyjnie i wyczynowo różne dyscypliny sportu,
 • organizację usług żywieniowych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dot. żywienia oraz metod badania wydolności organizmu,
 • świadczenie usług w zakresie poradnictwa żywieniowego dotyczącego optymalnego odżywiania osób podejmujących aktywność fizyczną na poziomie rekreacyjnym i wyczynowym,
 • koordynację opieki żywieniowej jako członka multidyscyplinarnych zespołów sportowych/medycznych/naukowych.

STOPIEŃ/ pierwszy

FORMA/ stacjonarna

PROFIL/ praktyczny

Kryteria kwalifikacji

 • ocena stanu zdrowia
 • konkurs świadectw

Kontynuacja

Studia II stopnia: Sport, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie w sporcie

Kariera i praca

Po ukończeniu studiów Absolwent odznaczał się będzie określonymi kompetencjami, które umożliwią mu podjęcie pracy w:

 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych;
 • sanatoriach, uzdrowiskach, placówkach turystycznych;
 • gabinetach odnowy biologicznej, salonach kosmetycznych,
 • hotelach, ośrodkach typu wellness i spa;
 • klubach fitness i siłowniach;
 • firmach produkujących żywność i/lub suplementy diety;
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych lub pozwolą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa żywieniowego.