TURYSTYKA I HOTELARSTWO – studia I stopnia – zakończone tytułem licencjata

Propozycja studiowania na tym kierunku nawiązuje do prognozowanego w okresie postpandemicznym zwiększonego zapotrzebowania rynkowego na kwalifikacje zdobywane w ramach turystyki i hotelarstwa. Absolwent ma być osobą wszechstronnych kompetencji, zarówno społecznych, jak też odnoszących się do zdobytej wiedzy i przejawianych na jej podstawie umiejętności. Program studiów z jednej strony gwarantować ma nabycie umiejętności uniwersalnych, umożliwiających wdrożenie zawodowe w wielu sektorach przestrzeni turystyczno-hotelarskiej, z drugiej zaś – ma przygotować do wyspecjalizowanych czynności służbowych, bez potrzeby dodatkowego przygotowania poza tokiem studiów. Kierunek wyróżnia się wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz znaczną liczbą zajęć praktycznych w instytucjach i obiektach turystycznych i hotelarskich.

Studia na kierunku Turystyka i Hotelarstwo mają koncentrować się na przygotowaniu Studentów do pracy na rzecz obsługi ruchu turystycznego, zarówno w sektorze prywatnym jak i samorządowym. Do zadań stawianych naszym Absolwentom zaliczyć należy m.in. umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwami noclegowymi, wypoczynkowymi, biurami podróży, ale również bezpośrednia obsługa uczestników ruchu turystycznego w roli pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Wielu z naszych Absolwentów pełni dzisiaj kluczowe role w organizacjach samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego (m. in. Polska Izba Turystyki) oraz w najważniejszych organizacjach zajmujących się promocją w turystyce (m.in. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna). Nasi Studenci już w trakcie studiów mają możliwość nauki i nabywania doświadczenia poprzez aktywny udział w funkcjonowaniu wybranych obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie Trójmiasta, takich jak Courtyard Gdynia Waterfront, Haffner SPA Hotel Sopot, Sopot Marriott Resort & Spa, Holiday Inn Gdańsk – City Centre, Radisson Blue Gdańsk czy Hotel Renaissance – grupa Marriot Gdańsk. Istotnym elementem kształcenia w wymiarze praktycznym jest również współpraca przy organizacji imprez turystyki kulturowej z takimi regionalnymi podmiotami jak Narodowe Muzeum Morskie, Faktoria Pruszcz Gdański, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum II Wojny Światowej czy Muzeum Miasta Gdańska.

Absolwent kierunku Turystyka i Hotelarstwo w ramach zajęć przygotowywany jest do egzaminu z języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz nabywa umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym umożliwiającym porozumiewanie się w ramach aktywności zawodowej.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy licencjata w zakresie turystyki i hotelarstwa
 • kompetencje w zakresie przygotowania i organizacji wszelkiego typu wyjazdów indywidualnych i zbiorowych o charakterze turystycznym
 • kompetencje w zakresie poszczególnych elementów obsługi klienta
 • sprawnie wykorzystywanie na stanowisku pracy nowoczesnych technologii
 • kompetencje w zakresie promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • umiejętność zrozumiałej, służbowej komunikacji interpersonalnej stanowiącej podstawę efektywnej współpracy w zespole
 • kompetencje w zakresie rejestrowania, skutecznego prowadzenia i prawidłowego rozliczania własnej działalności gospodarczej w przestrzeni turystyczno-hotelarskiej.
 • kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi, w tym szczególnie obcojęzycznym słownictwem branżowym

SPECJALIZACJE

STOPIEŃ/ pierwszy

FORMA/ stacjonarna

PROFIL/ praktyczny

Kryteria kwalifikacji

 • konkurs świadectw
 • ocena stanu zdrowia

Kontynuacja po ukończeniu studiów I stopnia

 • Turystyka i hotelarstwo II stopnia, Sport II stopnia, Zarządzanie w sporcie II stopnia

Kariera i praca:

 • przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna
 • obsługa ruchu turystycznego
 • hotelarstwo
 • gastronomia
 • biura podróży (touroperatorzy, agencje turystyczne)
 • transport pasażerski
 • stowarzyszenia i organizacje turystyczne
 • organizacja eventów i imprez turystycznych
 • ośrodki rekreacyjne
 • kluby fitness, wellness & SPA
 • administracja publiczna