SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W SIŁACH SPECJALNYCH

Kierunek studiów Sprawność fizyczna w siłach specjalnych łączy wiedzę z obszaru wychowania fizycznego, podstaw bezpieczeństwa, historii i teorii wojskowości oraz działań specjalnych z uzyskaniem wysokiej sprawności fizycznej. Propozycja skierowana jest do osób zainteresowanych służbą w formacjach mundurowych i jednostkach specjalnych.

Absolwenci kierunku Sprawność fizyczna w siłach specjalnych mają być gruntownie przygotowani psychofizycznie do przejścia procesu kwalifikacji, a następnie do służby w jednostkach Sił Specjalnych lub innych formacjach mundurowych. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych powinno wyróżniać ich pośród absolwentów zbliżonych kierunków pod względem wszechstronnego przygotowania fizycznego.

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu wychowania fizycznego i będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formacjach mundurowych. Podczas studiów nabędzie umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych, w szczególności w „sportach pro obronnych”, takich jak: strzelectwo, sporty walki, surwiwal.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe umożliwią realizację zadań służbowych w jednostkach specjalnych MON lub MSWiA, a także w innych jednostkach Sił Zbrojnych lub formacjach mundurowych.

Przedmiotowy kierunek objęty jest szkoleniem w ramach Legii Akademickiej.

Kwalifikacje zawodowe

 • absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata
 • kompetencje w zakresie przygotowania i realizacji zajęć sportowych w jednostkach wojskowych
 • zawodowe uprawnienia Instruktora strzelectwa
  sportowego oraz w zakresie wybranej specjalizacji

SPECJALIZACJE

 • instruktor strzelectwa sportowego

Specjalizacje do wyboru

• instruktor pływania
• instruktor samoobrony /sportów walki
• instruktor surwiwalu
• ratownik wodny

Przedmioty rekrutacyjne

 • język polski
 • język obcy oraz dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

Kontynuacja:

 • Turystyka i rekreacja II stopnia, Sport II stopnia, Zarządzanie w Sporcie II stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne

Perspektywy zawodowe / Praca 

 • w Wojskach Specjalnych Sił Zbrojnych RP
 • w jednostkach wojskowych i innych Rodzajów Sił Zbrojnych RP
 • służba w Policji
 • w Straży Granicznej