SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W SIŁACH SPECJALNYCH

Absolwenci kierunku „Sprawność fizyczna w Siłach Specjalnych” mają być gruntownie przygotowani psychofizycznie do przejścia procesu kwalifikacji, a następnie do służby w jednostkach Sił Specjalnych lub innych formacjach mundurowych. Połączenie klasycznej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych powinno wyróżniać ich pośród absolwentów zbliżonych kierunków pod względem wszechstronnego przygotowania fizycznego.

Absolwent przedmiotowego kierunku będzie  posiadać wiedzę z zakresu Wychowania Fizycznego i będzie  przygotowany do prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego w formacjach mundurowych. Podczas studiów nabędzie on umiejętności w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności w „sportach pro obronnych”, takich jak: strzelectwo, sporty walki, surwiwal.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe umożliwią realizację zadań służbowych w jednostkach specjalnych MON lub MSWiA, a także w innych jednostkach Sił Zbrojnych lub  formacjach mundurowych.

Nowy kierunek studiów poprzez swoją ofertę edukacyjną dotyczącą zdobywającej coraz większe zainteresowanie służby w formacjach mundurowych, ma w założeniu przyciągać chętnych do służby w jednostkach specjalnych, poprzez połączenie wiedzy i kompetencji z obszaru Wychowania Fizycznego, wiedzy z podstaw bezpieczeństwa, historii i teorii wojskowości i działań specjalnych oraz uzyskanie wysokiej sprawności fizycznej.

KOMPETENCJE

 • tytuł zawodowy licencjata
 • przygotowanie psychofizyczne do przejścia procesu kwalifikacji do służby w jednostkach specjalnych;
 • kompetencje w zakresie przygotowania i realizacji zajęć sportowych w jednostkach wojskowych;
 • zawodowe uprawnienia Instruktora w wybranym zakresie: strzelectwa sportowego, samoobrony, pływania;
 • umiejętność zrozumiałej, służbowej komunikacji interpersonalnej stanowiącej podstawę efektywnej współpracy w zespole;
 • kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi, w tym szczególnie obcojęzycznym słownictwem branżowym;
 • wiedza w obszarze bezpieczeństwa państwa, sił i służb specjalnych.

STOPIEŃ/ pierwszy

FORMA/ stacjonarna

PROFIL/ praktyczny

SPECJALIZACJE

 • instruktor strzelectwa
 • instruktor pływania
 • instruktor samoobrony /sportów walki
 • Instruktor surwiwalu
 • ratownik wodny

Kryteria kwalifikacji:

 • konkurs świadectw
 • ocena stanu zdrowia
 • egzamin sprawnościowy

Kontynuacja:

 • sport II stopnia
 • zarządzanie w sporcie II stopnia
 • studia II stopnia na Akademiach Wojskowych

Kariera i praca:

 • służba w Wojskach Specjalnych Sił Zbrojnych RP
 • służba w jednostkach wojskowych innych Rodzajów Sił Zbrojnych RP
 • służba w Straży Granicznej
 • służba w Policji