REKRUTUJ SIĘ >>

Rekrutacja 2022/2023 na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie trwa do dnia 7 lipca 2022 r.;

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia – trwa do dnia 15 września2022 r.

 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ W TERMINIE 11-20.07.22r.

Wszystkie próby egzaminu sprawnościowego dla poszczególnego kandydata odbędą się w ciągu jednego dnia. O dokładnym terminie testu kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK).

Ocena stanu zdrowia kandydata na studia.

Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego tylko przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 (Dz. U. z 2019 poz. 1651), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowanie na badania zamieszczone jest na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Kontaktując się z lekarzem medycyny pracy / placówką medyczną, należy poinformować o chęci wzięcia udziału w odpłatnych badaniach.