Zespół ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii :

 

ZARZĄDZENIE NR 147 / 2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 20.10.2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Akademii w czasie epidemii

Przewodniczący: dr hab. Barbara Kaczorowska-Hać, prof. AWFiS

Członkowie: dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
dr hab. Inna Sokolowska, prof. AWFiS
dr n. med. Ewelina Lulińska
dr Agnieszka Małek
dr n. med. Jolanta Zajt
dr Bartosz Krawczyński
dr Marcin Pasek
dr Mirosław Smaruj
dr n. med. Rafał Camilleri
mgr inż. Wojciech Kozłowski
mgr Beata Stefanowicz
mgr Ada Pilska
mgr Marek Czapran
p. Tatiana Mitsis
p. Tomasz Majewski
stud. Aleksandra Główczyńska

Obowiązek zakrywania ust i nosa

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r. dotyczącego obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią Covid-19 do dnia 27 grudnia 2020 r. WPROWADZONO NOWY BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZASŁANIANIA NOSA I UST przez:

  1. pracowników podczas pracy – niezależnie od obowiązku zachowania odległości pomiędzy biurkami i zasad dystansu społecznego;
  2. wszystkich osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej – w tym na uczelniach.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są jedynie pracownicy:

  • w czasie, gdy przebywają sami w danym pomieszczeniu;
  • trenerzy, sędziowie oraz osoby uprawiające sport w ramach zajęć sportowych, wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego

Apelujemy o BEZWZGLĘDNE DOSTOSOWANIE SIĘ przez wszystkich członków wspólnoty akademickiej do powyższego nowego nakazu.

Bądźmy odpowiedzialni – dbajmy o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo innych osób w naszym otoczeniu.

Zalecamy śledzenie strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Ministerstwa Zdrowia a także specjalnego serwisu https://www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ 800 190 590