Zespół ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii :

ZARZĄDZENIE NR 96 / 2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 11 września 2020 r.

Przewodniczący: dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS

dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
dr hab. Jan Jacek Kaczor, prof. AWFiS
dr Janusz Mikołajczyk
dr n. med. Rafał Camilleri
mgr inż. Wojciech Kozłowski
mgr Hanna Roszkowska
mgr Beata Stefanowicz
mgr Aneta Worska
mgr Marek Czapran
p. Tomasz Majewski
stud. Michał Niepsuj

Obowiązek zakrywania ust i nosa

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26.11.2020 r. dotyczącego obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią Covid-19 do dnia 27 grudnia 2020 r. WPROWADZONO NOWY BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZASŁANIANIA NOSA I UST przez:

  1. pracowników podczas pracy – niezależnie od obowiązku zachowania odległości pomiędzy biurkami i zasad dystansu społecznego;
  2. wszystkich osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej – w tym na uczelniach.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnieni są jedynie pracownicy:

  • w czasie, gdy przebywają sami w danym pomieszczeniu;
  • trenerzy, sędziowie oraz osoby uprawiające sport w ramach zajęć sportowych, wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego

Apelujemy o BEZWZGLĘDNE DOSTOSOWANIE SIĘ przez wszystkich członków wspólnoty akademickiej do powyższego nowego nakazu.

Bądźmy odpowiedzialni – dbajmy o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo innych osób w naszym otoczeniu.

Zalecamy śledzenie strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Ministerstwa Zdrowia a także specjalnego serwisu https://www.gov.pl/koronawirus

Infolinia NFZ 800 190 590