19 mar 2021

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu ruszają prace modernizacyjne

18 marca 2021 roku władze Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku podpisały umowę z Konsorcjum TERMIKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i z NOJ-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które przeprowadzą kolejne prace modernizacyjne w oliwskim kampusie uczelni. 

Zadanie pn. „Kompleksowa przebudowa wnętrza budynku C i modernizacja wnętrza budynku łącznika B-C w Akademii  Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku wraz z robotami towarzyszącymi” obejmie:

– adaptację pomieszczeń dawnej stołówki i jej zaplecza na potrzeby Biblioteki  Głównej AWFiS na parterze budynku wraz z magazynami w części piwnicy;

– przebudowę Domu Studenta na parterze, 1., 2. i 3. piętrze, m.in. węzłów sanitarno-kuchennych znajdujących się przy pokojach mieszkalnych. Obecnie 176 studentów korzysta z 22 istniejących, starych węzłów przy pokojach, czyli po 8 osób (4 pokoje) na jeden węzeł. Planowane jest wykonanie 44 nowych węzłów, zapewniających korzystanie 4 osobom (dwa pokoje) z jednego węzła;

– modernizację wewnętrznej części budynku łącznika B-C.

Celem inwestycji jest:

– wprowadzenie nowej funkcji do budynku i wykorzystanie nieużywanych pomieszczeń na potrzeby biblioteki akademickiej w wysokim standardzie użytkowym i technicznym;

– znacząca poprawa warunków zakwaterowania studentów w Domu Studenckim i zapewnienie wysokiego standardu pomieszczeń;

– dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz wymagań związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków zakwaterowania w  Domu Studenckim AWFiS w budynku C w trakcie epidemii COVID-19;

– poprawienie estetyki i stanu technicznego całego budynku. 

Roboty zostaną wykonane w sposób kompleksowy we wnętrzu całego budynku w zakresie koniecznych rozbiórek, robót budowlanych i wykończeniowych, instalacji i wyposażenia sanitarnego, instancji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych (w tym wi-fi), wentylacji, systemów przeciwpożarowych. Ponadto na zewnątrz budynku zostanie wykonana zadaszona wiata i schowek na rowery oraz agregat  prądotwórczy jako gwarantowane źródło zasilania awaryjnego na potrzeby Uczelni.

Wartość zawartej 18 marca 2021 roku umowy z wykonawcą robót budowanych – Konsorcjum TERMIKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i z NOJ-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, to 9.471.000,00 zł brutto.

Zakończenie inwestycji planowane jest na luty 2022 roku.