WŁADZE UCZELNI

REKTOR
prof. dr hab. Paweł Cięszczyk
prorektordsnauki
PROREKTOR DS. NAUKI
dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo
prof. AWFiS
PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA I ROZWOJU
dr. hab. Barbara Duda-Biernacka
prof. AWFiS
prorektorDORNO
PROREKTOR DS. STUDENCKICH
dr hab. Marcin Dornowski
prof. AWFiS

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

dziek MAKAR1
DZIEKAN WYDZIAŁU
KULTURY FIZYCZNEJ
dr Piotr Makar
krawczynki baert
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
SPORTU I STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
dr Bartosz Krawczyński
wratkowski1
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
TURYSTYKA I REKREACJA
dr hab. Wojciech Ratkowski
prof. AWFiS
smaruj pro
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
WYCHOWANIE FIZYCZNE
dr Mirosław Smaruj
1
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU FIZJOTERAPIA
dr Jolanta Zajt
2
PRODZIEKAN DS. KIERUNKU
TERAPIA ZAJĘCIOWA
dr hab. Marcin Białas
prof. AWFiS

WŁADZE ADMINISTRACYJNE

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY
mgr Sławomir Polański
DYREKTOR FINANSOWY
mgr Mirosław Kulig