Euraxess Poland – Granty i stypendia dla doktorantów i pracowników
naukowych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty