Obsługa Absolwentów:

  • wystawianie zaświadczeń dla absolwentów Uczelni na potrzeby m.in. ZUS-u (emerytury, renty itp.)
  • wystawianie wypisów z toku studiów
  • sporządzanie duplikatów i odpisów suplementów dla absolwentów
Kontakt: