Obsługa Absolwentek/ów:

  • wystawianie zaświadczeń dla absolwentek/ów Uczelni na potrzeby m.in. ZUS-u (emerytury, renty itp.)
  • wystawianie wypisów z toku studiów
  • sporządzanie duplikatów i odpisów dyplomów/suplementów dla absolwentek/ów
  • udzielanie informacji o opłatach za wydanie dokumentu/zaświadczenia
Wniosek
  • Dokumenty/zaświadczenia wydawane są na WNIOSEK ( wzór wniosku do pobrania: wniosek).
  • Dokumenty/zaświadczenia wydawane są w terminie bez zbędnej zwłoki.
  • Wniosek można złożyć osobiście, mailowo lub przez epuap.
  • Dokumenty/zaświadczenia można odebrać:
– osobiście,
– przez osobę upoważnioną (wzór upoważnienie do pobrania:                    upoważnienie),
– za pośrednictwem Poczty Polskiej (z wyjątkiem dyplomu/odpisu dyplomu, suplementu).

 

Uwaga:
W sprawie dokumentów nigdy nieodebranych prosimy kontaktować się bezpośrednio z Archiwumkontakt do Archiwum.