Eduroam (Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego głównym założeniem jest udostępnianie bezpiecznego dostępu do Internetu pracownikom i studentom instytucji akademickich

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku dostępna jest usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach europejskiego projektu eduroam. Mogą z niej korzystać pracownicy i studenci AWFiS oraz osoby z innych uczelni i placówek uczestniczących w projekcie eduroam. Lista polskich uczestników projektu eduroam dostępna jest na polskiej stronie projektu: www.eduroam.pl.

Eduroam (English Quick Guide) – please visit our help page.