• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym:
Jednolity tekst ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742 z dnia 10.03.2023)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

  • Rozporządzenie w sprawie studiów:
Rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2023 poz. 2787)

Rozporządzenie w sprawie studiów

 

  • Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64)

​Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji

 

  • Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2218)

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

  • Rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych:

Rozporządzenie z dnia 11 października 2022 r w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202)

Rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

 

Zmiana rozporządzenia z dnia 11.09.2022 – Rozporządzenie z dn. 21.09.2023  (Dz.U.2023 poz. 1958)

Uchwały Senatu 2024

U-40-2024 – Dietetyka w sporcie i rekreacji I stop.- program studiów wraz z efektami uczenia się

U-39-2024 – Diagnostyka Sportowa I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-38-2024 – Wychowanie fizyczne I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-37-2024 – Turystyka i Rekreacja II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-36-2024 – Turystyka i hotelarstwo I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-35-2024 – Kosmetologia I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-34-2024 – Sprawność fizyczna w Siłach Specjalnych I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-33-2024 – Terapia zajęciowa I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-31-2024 – Trener Personalny i Fitness I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-28-2024 – Wychowanie Fizyczne II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-26-2024 – Sport II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-25-2024 – Sport I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-24-2024 – Zarządzanie w Sporcie II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-21-2024 – Fizjoterapia JSM – program studiów wraz z efektami uczenia się

Uchwały Senatu 2023

U-36-2023 – Kosmetologia – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-35-2023 – Sport I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-34-2023 – Sprawność fizyczna w siłach specjalnych – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-33-2023 – Wychowanie fizyczne II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-32-2023 – Wychowanie fizyczne I stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-25-2023 – Zarządzanie w sporcie II  stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-24-2023 – Turystyka i rekreacja II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-23-2023 – Turystyka i hotelarstwo – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-22-2023 – Trener personalny i fitness – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-21-2023 – Diagnostyka sportowa – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-20-2023 – Terapia zajęciowa – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-18-2023 – Fizjoterapia – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-17-2023 – Sport II stop. – program studiów wraz z efektami uczenia się

 

Uchwały Senatu 2022

U-58-2022 – Diagnostyka sportowa – program studiów wraz z efektami uczenia się (zmiana U-7-2021)

U-57-2022 – Sport II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się (zmiana U-46-2021)

U-45-2022 – Fizjoterapia JSM – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-43-2022 – Terapia zajęciowa I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-42-2022 – Sprawność fizyczna w siłach specjalnych I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-41-2022 – Trener personalny i fitness I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-35-2022 – Diagnostyka sportowa I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-34-2022 – Wychowanie fizyczne II stopień NS – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-33-2022 – Turystyka i rekreacja II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-32-2022 – Wychowanie fizyczne II stopień ST – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-31-2022 – Wychowanie fizyczne I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-30-2022 – Sport II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-29-2022 – Sport I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-28-2022 – Kosmetologia I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-27-2022 – Turystyka i hotelarstwo I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-26-2022 – Dietetyka w sporcie i rekreacji  I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-25-2022 – Zarządzanie w sporcie II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

Uchwały Senatu 2021

U-69-2021 – Kosmetologia I stopnia – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-47-2021 – Terapia Zajęciowa I stopnia – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-46-2021 – Sport II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-45-2021 – Sport I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-44-2021 – Wychowanie fizyczne II stopień NS – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-43-2021 – Wychowanie Fizyczne II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-42-2021 – Wychowanie Fizyczne I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-41-2021 – Turystyka i Rekreacja I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-40-2021 – Turystyka i Rekreacja II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-38-2021 – Fizjoterapia JSM – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-7-2021 – Diagnostyka Sportowa I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

Uchwały Senatu 2020

U-36-2020 – Wychowanie fizyczne II st.

U-35-2020 – Wychowanie fizyczne  I st.

U-34-2020 – Sport II st.

U-33-2020 – Sport I st.

U-32-2020 – Turystyka i rekreacja II st.

U-31-2020 – Turystyka i rekreacja I st.

U-30-2020 – Terapia zajęciowa II st.

U-29-2020 – Terapia zajęciowa I st.

U-28-2020 – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-15-2020 – Terapia zajęciowa II st.

Uchwały Senatu 2019

U-73-2019 – Wychowanie fizyczne II st.

U-55-2019 – Turystyka i rekreacja II st.

U-54-2019 – Turystyka i rekreacja I st.

U-53-2019 – Wychowanie fizyczne I st.

U-20-2019 – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-16-2019 – Terapia zajęciowa I st.

U-15-2019  – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-10-2019 – Sport II st.

U-9-2019 – Sport I st.

U-8-2019 – Wychowanie fizyczne II st.

U-7-2019 – Wychowanie fizyczne I st.