Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478)

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie w sprawie studiów:
Rozporządzenie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021 poz. 661)

Rozporządzenie w sprawie studiów

Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64)

​Ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji

Uchwały Senatu 2021

U-7-2021 – Diagnostyka Sportowa I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-38-2021 – Fizjoterapia JSM – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-40-2021 – Turystyka i Sport II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-41-2021 – Turystyka i Rekreacja I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-42-2021 – Wychowanie Fizyczne I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-43-2021 – Wychowanie Fizyczne II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-45-2021 – Sport I stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-46-2021 – Sport II stopień – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-47-2021 – Terapia Zajęciowa I stopnia – program studiów wraz z efektami uczenia się

U-69-2021 – Kosmetologia I stopnia – program studiów wraz z efektami uczenia się

Uchwały Senatu 2020

U-15-2020 – Terapia zajęciowa II st.

U-28-2020 – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-29-2020 – Terapia zajęciowa I st.

U-30-2020 – Terapia zajęciowa II st.

U-31-2020 – Turystyka i rekreacja I st.

U-32-2020 – Turystyka i rekreacja II st.

U-33-2020 – Sport I st.

U-34-2020 – Sport II st.

U-35-2020 – Wychowanie fizyczne  I st.

U-36-2020 – Wychowanie fizyczne II st.

Uchwały Senatu 2019

U-7-2019 – Wychowanie fizyczne I st.

U-8-2019 – Wychowanie fizyczne II st.

U-9-2019 – Sport I st.

U-10-2019 – Sport II st.

U-15-2019  – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-16-2019 – Terapia zajęciowa I st.

U-20-2019 – Fizjoterapia 5-letnie mgr

U-53-2019 – Wychowanie fizyczne I st.

U-54-2019 – Turystyka i rekreacja I st.

U-55-2019 – Turystyka i rekreacja II st.

U-73-2019 – Wychowanie fizyczne II st.