Pismo „Panorama AWFiS” wydaje Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku za zgodą rektora uczelni. Autorzy publikowanych materiałów nie otrzymują za nie honorariów, akceptują ich opublikowanie w piśmie oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie w Internecie na witrynie uczelni: www.awf.gda.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów oraz skracania i adiustowania tekstów. Wyrażane w artykułach opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji oraz kierownictwa uczelni.

Adres redakcji:

80-336 Gdańsk Oliwa ul. Kazimierza Górskiego 1

Tel. 58 55 47 408,

fax  58 55 20 751

e-mail: panorama@awf.gda.pl

Redaktor prowadząca: dr Monika Żmudzka

Współpraca: Katarzyna Dzierżanowska, Beata Zarach

Skład i projekt graficzny: dr Monika Żmudzka

Druk: Drukarnia Vipro Sp. z o.o.

Narwicka 2A, 80-556 Gdańsk