DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Zapewnienie bezpieczeństwa zakwaterowania

w Domu Studenckim AWFiS w związku z COVID-19

 

DOFINANSOWANIE 1 074 139 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 074 139 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przebudowa budynku B w części DS

 

DOFINANSOWANIE 3 944 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 539 717,92 zł

 

Inwestycja będzie polegać na przebudowie dwóch kondygnacji w budynku B Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz podniesienia komfortu użytkowania i obniżenia kosztów eksploatacji.

W ramach inwestycji planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego i epidemicznego oraz komfortu użytkowania pomieszczeń Domu Studenckiego w budynku B o łącznej powierzchni całkowitej ok. 2550 m2 poprzez wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej elektrycznej/teletechnicznej.

Inwestycja realizowana będzie na 2. i 3. piętrze budynku B użytkowanych jako Dom Studencki, z którego korzystać będzie 186 studentów zamieszkujących w Domu Studenckim w tym budynku. Inwestycja realizowana będzie w budynku B połączonym z innymi budynkami stanowiącymi jeden kompleks budynków głównego kampusu AWFiS.

Przedmiotowe budynki nie są budynkami zabytkowymi i nie wymagają zastosowania dedykowanych przepisów.