DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Zapewnienie bezpieczeństwa zakwaterowania

w Domu Studenckim AWFiS w związku z COVID-19

 

DOFINANSOWANIE 1 074 139 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 074 139 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
Przebudowa budynku B w części dydaktyczno-naukowej

 

DOFINANSOWANIE 4 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  12 458 624 zł

 

Inwestycja będzie polegać na przebudowie trzech kondygnacji w budynku B w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, podniesienia komfortu użytkowania i obniżenia kosztów eksploatacji oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń w piwnicy na cele naukowo-dydaktyczne.
W ramach inwestycji planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego polegającego na poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania pomieszczeń o łącznej powierzchni całkowitej ok. 3.825 m2 poprzez wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej/teletechnicznej.

Inwestycja realizowana będzie w piwnicy, na parterze i pierwszym piętrze budynku B użytkowanych na działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą wraz z zapleczem, z których korzystają wszyscy studenci, około 100 pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni. Inwestycja realizowana będzie w budynku B połączonym z innymi budynkami stanowiącymi jeden kompleks budynków głównego kampusu AWFiS.

Przedmiotowy budynek nie jest budynkiem zabytkowym i nie wymaga zastosowania dedykowanych przepisów.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przebudowa budynku B w części DS

 

DOFINANSOWANIE 3 944 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 6 539 717,92 zł

 

Inwestycja będzie polegać na przebudowie dwóch kondygnacji w budynku B Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych oraz podniesienia komfortu użytkowania i obniżenia kosztów eksploatacji.

W ramach inwestycji planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego i epidemicznego oraz komfortu użytkowania pomieszczeń Domu Studenckiego w budynku B o łącznej powierzchni całkowitej ok. 2550 m2 poprzez wykonanie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej elektrycznej/teletechnicznej.

Inwestycja realizowana będzie na 2. i 3. piętrze budynku B użytkowanych jako Dom Studencki, z którego korzystać będzie 186 studentów zamieszkujących w Domu Studenckim w tym budynku. Inwestycja realizowana będzie w budynku B połączonym z innymi budynkami stanowiącymi jeden kompleks budynków głównego kampusu AWFiS.

Przedmiotowe budynki nie są budynkami zabytkowymi i nie wymagają zastosowania dedykowanych przepisów.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przebudowa części budynku C na pomieszczenia biblioteczne i pomocnicze

 

DOFINANSOWANIE 2 247 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 642 587 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
Przebudowa budynku B w części dydaktyczno-naukowej

 

DOFINANSOWANIE 9 979 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 12 459 000 zł