UWAGA:

Wydawnictwo nie przyjmuje gotówki.

Od dnia 1 lutego 2023 opłata za książki możliwa będzie TYLKO KARTĄ lub BLIKiem.

Sprzedaż książek od wtorku do piątku w godz. 10.00-12.00.

UWAGA! W poniedziałki nieczynne.

 

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego znajduje się w wykazie MNiSW  dot. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe  (Poziom I – 80 punktów).

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

PILNE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ NA ADRES MAILOWY: wydawred@awf.gda.pl

Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Oferta wydawnicza 2020-2021 wraz z cenami

KRAKOWSKA KSIĘGARNIA KULTURY FIZYCZNEJ
ul Nad Potokiem 6/31
30-830 Kraków
ksiegarnia@sporty.pl
tel. 502261114

WROCŁAWSKA KSIĘGARNIA SPORTOWO-MEDYCZNA
Al. I. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna AWF, pok. 39
51-612 Wrocław
www.sportowo-medyczna.pl
sklep@sportowo-medyczna.pl

mgr Joanna Frączkowska-Górska
specjalista ds. wydawniczych
joanna.gorska@awf.gda.pl

mgr Katarzyna Dzierżanowska
redakcja czasopisma Baltic Journal of Health and Physical Activity
katarzyna.dzierzanowska@awf.gda.pl

pokój 115 A
tel. 58 554 71 61
wydawnictwo@awf.gda.pl

Wydawnictwo Uczelniane publikuje książki naukowe i dydaktyczne, a więc monografie, podręczniki, skrypty, poradniki.

Maszynopis książki składanej do druku należy dostarczyć w postaci zgodnej z instrukcją dla autorów.

Pliki

Wskazówki dla autorów 

Plan wydawniczy 2020

Plan wydawniczy 2019

Plan wydawniczy AWFiS 2018

Plan wydawniczy AWFiS 2017

Plan wydawniczy AWFiS 2016

 

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (ukazujący się od 1994 do 2008 roku jako RESEARCH YEARBOOK) jest recenzowanym czasopismem open access, ukazującym się kwartalnie on-line. Publikowane są w nim prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w całości w języku angielskim. Indeksowany m.in. w  ESCI – Web of Science Group, EBSCO, Index Copernicus.

Periodyk znajduje się w wykazie punktowanych czasopism MNiSW (20 pkt) i jest indeksowane w  Index Copernicus (100 ICV).

www.balticsportscience.com

Pełne teksty

JOURNAL OF HUMAN PERFORMANCE AND HEALTH

JOURNAL OF HUMAN PERFORMANCE AND HEALTH jest recenzowanym czasopismem open access, ukazującym się kwartalnie w wersji elektronicznej.

JoHPaH jest wspólnym przedsięwzięciem wydawniczym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, powstałym w wyniku transformacji Rocznika Naukowego ukazującego się w AWFiS w latach 1991-2018.

W czasopiśmie publikowane są artykuły o tematyce z zakresu teoretycznych i praktycznych aspektów sportu.

www.johpah.com

ROCZNIK NAUKOWY

ROCZNIK NAUKOWY AWFiS w Gdańsku był recenzowanym, punktowanym (ostatnia punktacja 6 pkt. w ujednoliconym wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW z 23 grudnia 2015 r.) czasopismem naukowym AWFiS; ukazywał się w latach 1991 – 2018.

Publikowano w nim oryginalne prace naukowe powstałe w wyniku badań własnych oraz prace przeglądowe dotyczące nauk o sporcie, w szczególności technologii treningu sportowego i pedagogiki sportu, nauk o zdrowiu, a zwłaszcza teorii aktywności fizycznej i zdrowia, nauk o turystyce z perspektywą teorii i pedagogiki turystyki aktywnej, kulturowej i regionalnej.

Czasopismo uległo przekształceniu i od grudnia 2019 roku ukazuje się on-line jako anglojęzyczny kwartalnik zatytułowany Journal of Human Performance and Health www.johpah.com.

LISTA RECENZENTÓW

Pełne teksty