Rada Naukowa Akademii

Skład Rady:

Przewodnicząca RNA

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

 

Członkowie RNA

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski
dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS
prof. dr hab. Radosław Laskowski
dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS – Dyrektor Szkoły Doktorskiej
dr hab. Dariusz Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS
dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS
dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

Osoby uczestniczące z głosem doradczym:

mgr Ewa Rodziewicz – Flis – przedstawiciel samorządu doktorantów

Michał Niepsuj – przedstawiciel samorządu studentów