Rada Naukowa Akademii

Skład Rady:

Przewodnicząca RNA

dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS

Członkowie RNA

dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS

dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS

prof. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

dr hab. Andrzej Kochanowicz, prof. AWFiS

prof. dr hab. Radosław Laskowski

dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS

dr hab. Dariusz Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS

dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS

dr hab. Jakub Kortas, prof. AWFiS

Osoby uczestniczące z głosem doradczym:

mgr Zbigniew Jost – przedstawiciel samorządu doktorantów

Michał Niepsuj – przedstawiciel samorządu studentów