TRENER PERSONALNY I FITNESS 

Celem kształcenia na  studiach pierwszego stopnia na kierunku Trener Personalny i Fitness  jest przygotowanie  kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych. Studenci przygotowywani są do pracy z klientem indywidualnym  poprzez  diagnozowanie, programowanie  i realizację ćwiczeń,  jednocześnie kontrolując cały proces treningowy. Zdobywają umiejętności motywowania, zarządzania stresem i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.   Program studiów przewiduje połączenie aktualnej wiedzy z zajęciami praktycznymi, które realizowane są z najwyższej klasy dydaktykami. Kierunek przygotowuje również instruktorów różnych form fitness grupowego do pracy w klubach fitness. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć cardio np. Aerobik, Fat Bruner, wszechstronnie usprawniających np. TBC, trening funkcjonalny oraz ze sprzętem takim jak step, bossu, pump, piłki  czy mini bandy. Stosowanie odpowiednich form relaksu i odpoczynku wspomagających proces treningowy takich  stretching, rolowanie czy wizualizacje to część zdobywanych umiejętności praktycznych.

Studenci uczą się również pracy z osobami o specjalnych potrzebach takich jak, seniorzy  czy kobiety w ciąży i po porodzie.

Ogromnym atutem kierunku jest po zdanych egzaminach otrzymanie dwóch legitymacji instruktorskich z wybranych dwóch specjalizacji. Po drugim roku pierwsze uprawnienia, co daje możliwość podjęcia pracy już podczas studiów a po trzecim roku, uzyskuje kolejne uprawnienia zawodowe.

Na kierunku Trener Personalny i Fitness studenci realizują atrakcyjne praktyki w klubach fitness, ośrodkach rekreacyjnych i sportowych.

Kończąc kierunek Trener personalny i fitness, studenci zdobywają umiejętności pracy z ludźmi w różnym wieku i o odmiennej sprawności fizycznej i różnych potrzebach w sposób bezpieczny i efektywny. Pozyskana wiedza otwiera drzwi do pracy w klubach fitness, hotelach, ośrodkach Spa i stwarza możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata w zakresie sportu powszechnego z ukierunkowaniem na trening personalny i fitness.

KOMPETENCJE

Absolwenci otrzymują kwalifikacje zgodnie z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie i Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Uzyskują

 • legitymacje trenera personalnego
 • zawodowe uprawnienia Instruktora rekreacji ruchowej w wybranym zakresie: Fitness Nowoczesne Formy Gimnastyki, Fitness Ćwiczenia siłowe, Fitness dla kobiet w ciąży

STOPIEŃ/ pierwszy

FORMA/ stacjonarna

PROFIL/ praktyczny

Kryteria kwalifikacji

 • konkurs świadectw
 • ocena stanu zdrowia

Kariera i praca

 • kluby fitness
 • kluby sportowe
 • hotelowe  centra fitness
 • ośrodki Wellness i SPA
 • sanatoria
 • centra fizjoterapii
 • własna działalności gospodarcza w zakresie sportu masowego