O Programie

Dlaczego Executive MBA?

Program Executive Master of Business Administration w Sporcie to interdyscyplinarny program integrujący kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia czy programy menedżerskie.

Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią nasz program wyjątkowym.

Program Executive MBA w Sporcie to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia, dzięki czemu „trudne” zajęcia stają się zrozumiałe i ciekawe. Program Executive Master of Business Administration to esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Ukończenie programu z dyplomem Executive Master of Business Administration w Sporcie budzi zaufanie wśród pracodawców, jest synonimem bardzo szerokiej i praktycznej wiedzy biznesowej. To jak znak najwyższej jakości w edukacji.

Program Executive MBA w Sporcie otwiera możliwości na nową, lepszą pracę już w trakcie jego trwania. Nowe przyjaźnie zawarte podczas zajęć kiełkują i znajdują wspólną przestrzeń dialogu również w relacjach biznesowych. Program Executive MBA to ugruntowanie pozycji na rynku pracy i potwierdzenie wysokich kompetencji.

Najlepszą motywacją do udziału w programie to przekrojowa, praktyczna wiedza oraz chęć rozwoju. Wzrost wynagrodzenia po ukończeniu programu Executive MBA to przyjemny bonus.

Menedżerowie z dyplomem MBA zarabiają średnio trzy razy więcej niż osoby z tytułem magistra co wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

 

Dlaczego Executive MBA w Sporcie w GFKM?

 1. W opinii uczestników i pracodawców jest to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.
 2. Nasza kadra to trenerzy biznesu, eksperci w swoich dziedzinach.
 3. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatu partycypacyjnego).
 4. Interaktywna forma zajęć.
 5. Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
 6. W trakcie trwania programu uczestnicy mają możliwość wyjazdu na sesję zajęciową na uczelni zagranicznej.
 7. Klub Absolwentów MBA GFKM – po ukończeniu programu Executive MBA, możliwość dołączenia do posiadaczy dyplomu Executive MBA GFKM. Organizowane są regularne spotkania, wyjazdy, wykłady i warsztaty.

Partnerzy

Program Executive MBA GFKM w Sporcie jest realizowany we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz jest walidowany przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille.

Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille (przy Uniwersytecie Paula Cezanne’a w Marsylii) jest czołową francuską szkołą biznesu.

IAE specjalizuje się w studiach podyplomowych dla biznesu. Posiada 2 międzynarodowe akredytacje EQUIS i AMBA.

Zakres programu

Semestr I

PRZEDMIOT ZALICZENIE GODZINY
Zachowania w organizacji A 18
Skuteczne kierowanie zespołem A 18
Prowadzenie spotkań i prezentacji A 9
Etyka biznesu, etyka sportu A 9
Strategie rozwoju biznesu E 18
Strategiczne zarządzanie organizacjami sportowymi A 9
Negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem PK 27
Podstawy komercjalizacji wyników A 9
Rachunkowość zarządcza PK 18
Razem 135
E – Egzamin pisemny, PK – Praca kontrolna, PG- Projekt grupowy, A – Aktywne uczestnictwo w zajęciach

 

Semestr II

PRZEDMIOT ZALICZENIE GODZINY
Ekonomiczne aspekty zarządzania PK 18
Zarządzanie marketingowe w sporcie (rola marketingu w sporcie, promocja jednostek sportowych i sportowców, jak wspierać marketingowo sprzedaż usług w sporcie) E 18
Analityka danych w sporcie A 9
Zarządzanie Finansami w Organizacjach Sportowych A 9
Zarządzanie procesami i zarządzanie jakością PG 18
Zarządzanie finansowe E 27
Zarządzanie różnorodnością A 9
Zarządzanie obiektami sportowymi A 9
Zarządzanie wydarzeniami sportowymi A 9
Bezpieczeństwo imprez sportowych A 9
Razem 135
E- Egzamin pisemny, PK – Praca kontrolna, PG – Projekt grupowy, A – Aktywne uczestnictwo w zajęciach

 

Semestr III

PRZEDMIOT ZALICZENIE GODZINY
Zarządzanie zasobami ludzkimi E 27
Metodologia projektu dyplomowego A
Innowacje i Przedsiębiorczość w Organizacjach Sportowych A 9
Nowoczesne technologie ICT – perspektywa menedżera PG 18
Prawne aspekty działalności gospodarczej PK 18
Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności w sporcie w Polsce A 9
Przywództwo zorientowane na rezultaty A 18
Zarządzanie projektami i organizacją projektową PG 27
Digital marketing A 9
Razem 135
E – Egzamin pisemny, PK – Praca kontrolna, PG – Projekt grupowy, A – Aktywne uczestnictwo w zajęciach

 

Semestr IV

PRZEDMIOT ZALICZENIE GODZINY
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa PG 27
Wykorzystanie infrastruktury Sportowej do prac badawczo-rozwojowych A 9
Biznes globalny i różnice kulturowe PG 18
Psychologiczne aspekty zarządzania A 9
Przywództwo w organizacjach sportowych A 9
Zarządzanie zmianą A 18
Psychologia sportu A 27
Razem 135
E – Egzamin pisemny, PK – Praca kontrolna, PG – Projekt grupowy, A – Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Informacje organizacyjne

Studia trwają 4 semestry (2 lata, 20 zjazdów)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu podczas 3-dniowych sesji (piątek-niedziela) w godzinach:

 • Piątek: 11:00 – 19:00
 • Sobota: 08:30 – 16:30
 • Niedziela: 08:30 – 16:30

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 roku.

Miejsce zjazdów – Gdańsk AWFiS

Po pomyślnym ukończeniu programu Executive MBA słuchacze otrzymują dyplom Executive MBA podpisany przez wszystkie partnerskie instytucje:

 • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille – IAE Aix–Marseille

Warunkiem otrzymania dyplomu jest:

 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem
 • Uzyskanie pozytywnej oceny promotora i recenzenta za projekt dyplomowy

Rekrutacja

Rekrutacja TRWA !

 • Ukończone studia wyższe
 • Minimalne doświadczenie kierownicze: 3 lata
 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Aby zakwalifikować się do programu należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • Przesłać dokumenty (kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 300 zł (plus 23% VAT)
 • Odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Po weryfikacji dokumentów zostanie uzgodniony termin rozmowy kwalifikacyjnej

Cena

Cena za udział w programie Executive MBA w Sporcie:

Cena za program Cena za rok Cena za semestr Rata
Płatność jednorazowa 35 300 zł
Płatność w 2 ratach 37 300 zł 18 650 zł
Płatność w 4 ratach semestralnych 39 600 zł 9 900 zł
Płatność w 20 ratach 41 200 zł 2 060 zł
 • Ceny netto. Do wszystkich cen należy doliczyć 23% VAT
 • W przypadku płatności w 4 ratach semestralnych wpłata za każdy semestr wnoszona jest przed rozpoczęciem tego semestru
 • W przypadku płatności w 20 ratach terminy spłaty rat zostaną ustalone przed rozpoczęciem Programu
 • Osoby, które zarekomendują do udziału w programie innego uczestnika uzyskują prawo do 5% zniżki! Szczegóły u koordynatora programu

ZOBACZ FORMY DOFINANSOWAŃ

Dane do przelewu

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Pekao S.A., IV O/Gdańsk,

54124012711111000014915637

Numer NIP: 584-030-46-15

 

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego