Terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej:

15 listopada 2023

11 stycznia 2024

13 marca 2024

15 maja 2024

18 września 2024