KONTAKT

PROREKTOR ds. KSZTAŁCENIA

dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

 

Biuro Prorektora ds. Kształcenia

pok. 106

mgr Alicja Bielska

tel.: +48 55 47 382/159

e-mail: alicja.bielska@awf.gda.pl 

prorektor.ksztalcenie@awf.gda.pl

KONTAKT – DZIAŁ KSZTAŁCENIA

Kierownik Działu Kształcenia

pok. 14
mgr Izabela Posańska
tel. 58 55 47 242

Biuro Rekrutacji

pok. 16
inż. Magdalena Barc
tel. 58 55 47 452

Obsługa finansowa studentów

pok. 16
inż. Magdalena Barc
tel. 58 55 47 452

Planowanie i Organizacja Studiów

pok. 10
dr Iwona Bonisławska
Beata Kamińska
tel. 58 55 47 185

Jakość Kształcenia

pok. 15
mgr inż. Patrycja Rakowska-Smoszna
tel. 58 55 47 374

email: patrycja.rakowska-smoszna@awf.gda.pl

BIURO REKRUTACJI ds. CUDZOZIEMCÓW

pok. 16
Arkadiusz Kozaczeńko
tel.+48 58 55 47 452
arkadiusz.kozaczenko@awf.gda.pl, international.recruitment@awf.gda.pl

Obsługa Absolwentów

pok. 15
Małgorzata Materka
tel. 58 55 47 189