PROREKTOR ds. NAUKI
DR HAB. AGNIESZKA MACIEJEWSKA-SKRENDO, PROF. AWFIS

 
BIURO PROREKTORA ds. NAUKI:

mgr A. Katarzyna Osińska

 

DZIAŁ NAUKI:

Kierownik Działu Nauki
mgr Żaneta Wojdakowska