WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

– STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek: Wychowanie Fizyczne I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie Wychowania Fizycznego otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania fizycznego i uzyskują przygotowanie pedagogiczne do planowania i realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w przedszkolach i w szkołach podstawowych, przygotowanie do pracy w zakresie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej oraz uzyskują kwalifikacje wynikające z wybranej specjalizacji.

Kierunek: Sport I stopnia

W ramach kierunku student podejmuje specjalność trenerską w dyscyplinach olimpijskich prowadzonych przez Uczelnie tj.: gimnastyce sportowej, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce ręcznej, pływaniu, tenisie, żeglarstwie, piłce nożnej, piłce siatkowej, wioślarstwie, jeździectwie. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu a także dyplom trenera sportu w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalności. Uzyskana wiedza przygotowuje absolwenta do programowania, organizowania i realizacji procesu szkolenia sportowego, zarządzania organizacjami sportowymi.

Kierunek: Turystyka i Rekreacja I stopnia

Absolwenci studiów licencjackich I stopnia otrzymują dyplom licencjata  w zakresie turystyki i rekreacji. Przygotowanie do organizowania zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, domach wczasowych, hotelach, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego.

Nadajemy kwalifikacje zgodnie z Sektorową Ramą Kwalifikacji w Sporcie i Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Nasi absolwenci są rozpoznawalni na europejskim rynku pracy. Oferujemy zagraniczne praktyki zawodowe.

Legitymacje Instruktora rekreacji ruchowej i trenera osobistego, certyfikaty wychowawcy kolonijnego, animatora czasu wolnego oraz z zakresu SPA & Wellness, patent żeglarza jachtowego. Kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness.

Kierunek: Terapia Zajęciowa I stopnia

O przyjęcie na studia ubiegach się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z dziećmi, osobami starszymi, z zaburzeniami fizycznymi i niepełnosprawnymi.  Absolwenci studiów I stopnia w zakresie terapii zajęciowej otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, jak również dziećmi mające problem z integracją sensoryczną. Miejscem pracy mogą być placówki medyczne, społeczne, centra rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, ośrodki sportowe jak i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Kierunek: Fizjoterapia - pięcioletnie jednolite studia magisterskie

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą kandydaci posiadający predyspozycje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Absolwenci jednolitych studiów magisterskich uzyskują przygotowanie do pracy  w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii, a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakresie dysfunkcji narządów ruchu oraz schorzeń narządów wewnętrznych u osób w różnym wieku. Miejscem pracy mogą być placówki służby zdrowie, ośrodki sportowe, kliniki i ośrodki dla osób niepełnosprawnych.

Kierunek: Kosmetologia

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie Kosmetologii otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie kosmetologii oraz uzyskują kompetencje w zakresie:

  • dbałości o pielęgnację twarzy i ciała, diagnozy stanu cery, planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
  • zarządzania gabinetem kosmetycznym lub centrami spa,
  • promocji zdrowego stylu życia.

Kariera i praca: gabinety kosmetologiczne; gabinety odnowy biologicznej; centra spa & wellness; gabinety masażu; gabinety podologiczne; uzdrowiska i sanatoria; laboratoria firm kosmetycznych i farmaceutycznych

 

SPECJALIZACJE DO WYBORU

– STUDIA I STOPNIA

Kierunek WF I stopień profil praktyczny

Specjalizacja instruktorska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki

Specjalizacja instruktorska – Pływanie 

Specjalizacja instruktorska – Kulturystyka 

Specjalizacja instruktorska – Judo 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka ręczna 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna   

Specjalizacja instruktorska – Piłka koszykówka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Fitness 

Specjalizacja instruktorska – Tenis 

Specjalizacja instruktorska – Wioślarstwo 

Specjalizacja – Instruktor treningu personalnego

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna  

Ratownik wodny

Komunikacja i dziennikarstwo sportowe

Specjalizacja instruktorska – Karate

Specjalizacja – instruktor treningu mentalnego w sporcie

Specjalizacja – Traumatologia w sporcie 

Specjalizacja – Odnowa biologiczna

Kierunek SPORT I stopień profil praktyczny

Specjalizacja trenerska – Piłka ręczna 

Specjalizacja trenerska – Kulturystyka 

Specjalizacja trenerska – Judo 

Specjalizacja trenerska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki 

Specjalizacja trenerska – Wioślarstwo 

Specjalizacja trenerska – Koszykówka 

Specjalizacja trenerska – Tenis 

Specjalizacja trenerska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja trenerska – Piłka nożna 

Specjalizacja trenerska – Gimnastyka sportowa 

Specjalizacja trenerska – Lekka atletyka 

Specjalizacja trenerska – Pływanie 

Specjalizacja trenerska – Trener treningu personalnego 

Specjalizacja instruktorska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki 

Specjalizacja instruktorska – Pływanie 

Specjalizacja instruktorska – Kulturystyka 

Specjalizacja instruktorska – Judo 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka ręczna 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Piłka koszykówka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Tenis 

Specjalizacja instruktorska – Wioślarstwo 

Specjalizacja – Instruktor treningu personalnego Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 

Ratownik wodny 

Komunikacja i dziennikarstwo sportowe 

Specjalizacja instruktorska – Karate

Specjalizacja – instruktor treningu mentalnego w sporcie

Specjalizacja – Traumatologia w sporcie 

Specjalizacja – Odnowa biologiczna

Kierunek Turystyka i Rekreacja I stopień

Bezpieczeństwo w turystyce i rekreacji

Hotelarstwo

Pilotaż wycieczek

Rekreacja Ruchowa

Spa & Wellness

Turystyka Kulturowa

Zarządzanie w biznesie turystycznym

Opis SPECJALIZACJI realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  Gdańsku:

Studia I stopnia

*Specjalizacje są uruchamiane są przy określonej liczbie osób.