Nabór trwa od 20.09 od godz.12:00 do 24.09 godz.14:30

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ

- STUDIA II STOPNIA

Kierunek: Wychowanie Fizyczne II stopnia

– (kierunek tylko dla absolwentów I stopnia w zakresie Wychowania Fizycznego)

Absolwenci studiów II stopnia w zakresie wychowania fizycznego otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują pełne przygotowanie pedagogiczne do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach różnych typów i wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych a także przygotowania do pracy w instytucjach kultury fizycznej, administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych.

Kierunek: Sport II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra w zakresie sportu. W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji: zarządzanie w sporcie, odnowa i żywienie w sporcie, komunikacja i dziennikarstwo sportowe.

Kierunek: Turystyka i Rekreacja II stopnia

Absolwenci studiów licencjackich II stopnia otrzymują dyplom magistra  w zakresie turystyki i rekreacji. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji imprez turystycznych jak również  kształcimy specjalistów  w prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz fachowców w branży turystycznej, hotelarskiej, SPA & Wellness. Ukończenie studiów umożliwia podjecie pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych a także prowadzenie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego.

SPECJALIZACJE DO WYBORU

– STUDIA II STOPNIA

Kierunek WF II stopień profil praktyczny

Specjalizacja instruktorska – Piłka ręczna 

Specjalizacja Instruktorska – Judo 

Specjalizacja Instruktorska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu) 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka sportowa 

Specjalizacja instruktorska – Różne formy tańca 

Specjalizacja instruktorska – Tenis 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 

Specjalizacja instruktorska – Wioślarstwo 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Koszykówka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja instruktorska – Instruktor treningu personalnego 

Specjalizacja Trenerska – Trener treningu personalnego 

Specjalizacja Trenerska – Gimnastyka 

Specjalizacja trenerska – Piłka ręczna – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja trenerska – Piłka siatkowa – (po instruktorze z I stopnia)  

Specjalizacja Trenerska – Judo – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Piłka nożna- (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Koszykówka – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Pływanie – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Wioślarstwo – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Tenis – (po instruktorze z I stopnia) 

Specjalizacja Trenerska – Trener treningu personalnego – (po instruktorze z I stopnia) Specjalizacja Trenerska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu) 

Specjalizacja – Instruktor treningu mentalnego w sporcie 

Specjalizacja – Traumatologia w sporcie 

Specjalizacja – Odnowa biologiczna

Kierunek SPORT II stopień profil praktyczny

Specjalizacja – Odnowa i żywienie

Specjalizacja – Zarządzenie w sporcie

Specjalizacja – Instruktor treningu mentalnego w sporcie

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjne

Ratownik wodny 

Specjalizacja – Traumatologia w sporcie 

Specjalizacja – Odnowa biologiczna

Specjalizacja trenerska – Piłka ręczna 

Specjalizacja trenerska – Kulturystyka 

Specjalizacja trenerska – Judo 

Specjalizacja trenerska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki 

Specjalizacja trenerska – Wioślarstwo 

Specjalizacja trenerska – Koszykówka 

Specjalizacja trenerska – Tenis 

Specjalizacja trenerska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja trenerska – Piłka nożna 

Specjalizacja trenerska – Gimnastyka sportowa 

Specjalizacja trenerska – Lekka atletyka 

Specjalizacja trenerska – Pływanie 

Specjalizacja trenerska – Trener treningu personalnego 

Specjalizacja instruktorska – Piłka ręczna 

Specjalizacja Instruktorska – Judo 

Specjalizacja Instruktorska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki (judo, ju jitsu, brazylijskie ju jitsu) 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka sportowa 

Specjalizacja instruktorska – Różne formy tańca 

Specjalizacja instruktorska – Tenis 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna 

Specjalizacja instruktorska – Wioślarstwo 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Koszykówka 

Specjalizacja instruktorska – Piłka siatkowa  

Specjalizacja instruktorska – Instruktor treningu personalnego

Kierunek Wychowanie Fizyczne niestacjonarne II stopień

Specjalizacja – Instruktor przygotowania motorycznego

Specjalizacja instruktorska – Karate

Specjalizacja instruktorska – Sport Taneczny 

Specjalizacja instruktorska – Taniec 

Specjalizacja instruktorska – Piłka ręczna 

Specjalizacja instruktorska – Kulturystyka 

Specjalizacja instruktorska – Judo 

Specjalizacja instruktorska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki 

Specjalizacja instruktorska – Wioślarstwo 

Specjalizacja instruktorska – Kajakarstwo 

Specjalizacja instruktorska – Koszykówka 

Specjalizacja instruktorska – Tenis 

Specjalizacja instruktorska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja instruktorska – Piłka nożna 

Specjalizacja instruktorska – Tenis stołowy 

Specjalizacja instruktorska – Gimnastyka sportowa 

Specjalizacja instruktorska – Jeździectwo 

Specjalizacja instruktorska – Lekka atletyka 

Specjalizacja instruktorska – Pływanie 

Specjalizacja instruktorska – Squash 

Specjalizacja – Instruktor przygotowania

Specjalizacja – Trener przygotowania motorycznego 

Specjalizacja – Trener treningu personalnego

Specjalizacja trenerska – Sport Taneczny 

Specjalizacja trenerska – Taniec 

Specjalizacja trenerska – Piłka ręczna 

Specjalizacja trenerska – Kulturystyka 

Specjalizacja trenerska – Judo 

Specjalizacja trenerska – Przygotowanie motoryczne w sportach walki 

Specjalizacja trenerska – Wioślarstwo 

Specjalizacja trenerska – Koszykówka 

Specjalizacja trenerska – Tenis 

Specjalizacja trenerska – Piłka siatkowa 

Specjalizacja trenerska – Piłka nożna 

Specjalizacja trenerska – Tenis stołowy 

Specjalizacja trenerska – Gimnastyka sportowa  

Specjalizacja trenerska – Jeździectwo 

Specjalizacja trenerska – Lekka atletyka 

Specjalizacja trenerska – Pływanie 

Specjalizacja – Trener przygotowani

Specjalizacja – Taniec ludowy  

Specjalizacja – Taniec towarzyski 

Specjalizacja – Różne formy tańca

Specjalizacja – Taniec nowoczesny 

Specjalizacja – Strechting 

Specjalizacja – Pilates Specjalizacja – Taniec współczesny

Specjalizacja – Sport światowy

Specjalizacja – Analityka sportowa Specjalizacja – Urządzenia sportowe

Specjalizacja – Artyzm i sport

Komunikacja i dziennikarstwo sportowe

Kierunek Turystyka i Rekreacja II stopień

Terapeuta Spa

Trener Osobisty

Zarządzanie Kryzysowe W Turystyce I Rekreacji

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym I Sportowym

Zarządzanie Transportem W Turystyce I Rekreacji

Żywienie i Suplementacja

Opis SPECJALIZACJI realizowanych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  Gdańsku:

Studia II stopnia

*Specjalizacje są uruchamiane są przy określonej liczbie osób.