Serce gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu usytuowane jest w Gdańsku-Oliwie, miejscu zalesionym, urokliwym i przestrzennym, o bogatej, wielowiekowej historii, w otoczeniu wspaniałych zabytków jak Park Oliwski czy Archikatedra Oliwska. Uczelnia od zawsze jest ściśle związana z Miastem Gdańskiem, dbając nie tylko o rozwój sportu wysoko kwalifikowanego, ale także o aktywność fizyczną i zdrowie jego mieszkańców.

Poza macierzystymi obiektami Uczelni ulokowanymi w Gdańsku-Oliwie, w strukturze Akademii znajdują się Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Raduniu oraz Biblioteka Główna usytuowana w historycznym dworku Ludolfino.

Szukając początków istnienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, należy sięgnąć do roku 1952. Wówczas powołano do życia Technikum Wychowania Fizycznego, a niedługo później, bo w 1957 roku towarzyszące mu Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Jednak dopiero uzyskanie mocą Rozporządzenia Ministrów z dnia 6 sierpnia 1969 roku statusu Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego otworzyło nowe możliwości działania placówki jako jednostki nie tylko dydaktycznej, ale i naukowej. W roku 1973 WSWF przyjęła imię wybitnego oświeceniowego filozofa – Jędrzeja Śniadeckiego, który do dziś jest patronem Uczelni.

Po dwunastu latach, w 1981 roku, Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego przekształcona została w Akademię Wychowania Fizycznego, co stanowiło oczywistą nobilitację Uczelni, ale jednocześnie wyznaczyło jej nowe ambitne cele, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne. Jednym z nich stało się kształcenie kolejnych pokoleń naukowców, umożliwione przez nadanie gdańskiej AWF w 1992 roku uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, zaś w roku 1999 – doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Kolejne zmiany przyniósł rok 2001, kiedy – jako jedyna tego typu uczelnia w Polsce – Akademia Wychowania Fizycznego przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu.

W ostatnich latach Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, jako jedyna Uczelnia sportowa na Pomorzu, postawiła na naukę, dydaktykę i sport, a także na inwestycje związane z unowocześnieniem infrastruktury. W 2014 roku zakończono rozległą termomodernizację oliwskiego kampusu, w roku 2015 rozbudowę do stu miejsc postojowych mariny w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS im. dr. Krzysztofa Zawalskiego w Gdańsku-Górkach Zachodnich, zaś w roku 2018 oddano do użytku unikalną w skali Polski Halę Gimnastyczną Leszka Blanika Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe AWFiS. Rozbudowano laboratoria naukowe – Laboratorium Wysiłku Fizycznego i Genetyki w Sporcie oraz Laboratorium Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej oraz stworzono nowe, jak Laboratorium Psychologii Sportu i Zdrowia, z Pracownią Psychologii Zdrowia, Pracownią Neurodiagnostyki i Neurotreningu oraz Narodowym Centrum Badawczo-Innowacyjnym Psychologii Sportu. Jubileuszowy rok 2019 – w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym – przyniósł kolejne rewolucyjne zmiany, całkowicie bowiem zmieniła się struktura uczelni, a z trzech dotychczasowych wydziałów – Wydziału Wychowania Fizycznego, Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji powstał jeden – Wydział Kultury Fizycznej.

Doktoranci zaczęli studiować w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej, a stery uczelni przejęła nowo powołana Rada Uczelni. Ponadto Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, bardziej niż dotychczas, otworzyła się na studentów z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Gdańska zarówno z krajów europejskich, jak i z dalekiej Azji, w ramach programu Erasmus+, a także indywidualnie.