PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dr Paweł Drobnik
Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku udziela wsparcia studentom, doktorantom, którzy złożyli wniosek o wsparcie.

Zadania Pełnomocnika to:

  • wspieranie studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;
  • dbanie o zapewnienie adekwatnych warunków do nauki i rozwoju osobistego studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (wyrównywanie szans edukacyjnych);
  • udzielanie porad związanych z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia;
  • wspieranie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów każdego studenta i doktoranta z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.