18 mar 2021

STYPENDIUM MINISTRA

Dnia 18 marca 2021 Rektor AWFiS prof. Paweł Cięszczyk i Prorektor ds. Studenckich prof. Marcin Dornowski wręczyli Sewerynowi Wysokińskiemu, studentowi Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku STYPENDIUM MINISTRA za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.