22 mar 2021

Rusza rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy

w ramach Programu Erasmus+

Rok akademicki 2021/22 – wyjazdy typu „studia” i „praktyki”

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej 

https://awf.gda.pl/studenci/erasmus-wyjazdy

Z powodu zawieszenia zajęć aplikacje na wyjazdy można składać także mailowo.

Termin składania dokumentów (formularz zgłoszeniowy SMS i/lub SMP)
 upływa: 15.04.2021 o godz.14-tej

Więcej informacji: erasmus@awf.gda.pl
lub Biuro Erasmusa pok. 116B, tel. 58 5547259
(obecnie czynne we wtorki i czwartki 11-14)