Informujemy, że dnia 01.08.2023 uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunkach:

Wychowanie fizyczne

Sport

Turystyka i hotelarstwo

Diagnostyka sportowa

Dietetyka w sporcie i rekreacji

Trener personalny i fitness

Sprawność fizyczna w siłach specjalnych

Rejestracja internetowa w systemie IRK potrwa do 12.09.2023r. do godz. 12:00

Internetowa rejestracja kandydatów na studia II stopnia odbywać się będzie do dnia 19.09.2023 r., do godz. 12:00.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się elektronicznie w systemie IRK 

HARMONOGRAM rekrutacji dodatkowej na studia 1 stopnia 2023-24

Szczegółowy harmonogram na studia II stopnia

Warunki rekrutacji