Pracownicy oraz studenci II stopnia studiów mają możliwość założenia dostępu domowego
do bazy (EBSCO) kontakt : Ośrodek Informacji Naukowej tel. 58 55 47 148 lub 58 55 47 390

Zasady korzystania z licencjonowanych baz danych określa Regulamin Udostępniania Zbiorów

 

Wielodziedzinowe

 

Bazy Biblioteki Narodowej  
Biblioteka Europejska  zbiory europejskich bibliotek narodowych
Biblioteka Nauki (CEON)  multiwyszukiwarka BazEkon, BazHum, BazTech
Infobaza  krajowy informator o bazach danych
i oprogramowaniu dla nauki
Internetowy System Aktów Prawnych  akty prawne ogłaszane i wydawane
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
MasterFILE Premier
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Nauka Polska  
SYMPOnet  centralny katalog materiałów z konferencji,
które odbyły się po 1980 r., przechowywanych
w bibliotekach polskich
baza Politechniki Warszawskiej

 

Biblioteki Internetowe

Biblioteka Cyfrowa Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa  
Federacja Bibliotek Cyfrowych  
Księgozbiór Wirtualny Federacji FIDES  Federacja Bibliotek Kościelnych
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Polska Biblioteka Internetowa  
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa  

Bibliotekoznawstwo

 

Bazy Biblioteki Narodowej  
Bibliografia materiałów repertuarowych
dla szkół
 
EBIB (Elektroniczna BIBlioteka)  
Informator o bibliotekach w Polsce  baza Biblioteki Narodowej
ISBN (Katalog polskich wydawców)  baza Biblioteki Narodowej
Library, Information Science
& Technology Abstracts
(EBSCO)
 bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
dostęp z komputerów uczelnianych

        

Marketing. Zarządzanie

Bazy w języku polskim  
BAZY własne AWF-ów  
Organizacja, Zarządzanie i Marketing  Politechnika Opolska
Bazy w języku angielskim  
Business Source Complete
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Regional Business News
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych

        

Nauki medyczne

Bazy w języku polskim  
BAZY WŁASNE AWF-ów  
Autyzm  
Balneologia i Medycyna Fizykalna  
Bibliografia zawartości czasopism
z zakresu medycyny pracy do 1999 r.
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
Bibliografia zawartości czasopism
z zakresu medycyny pracy od 2000 r.
 Instytut Medycyny pracy w Łodzi
DynaMed  
Indeks leków  
Medycyna naturalna  
Medycyna Praktyczna – portal dla lekarzy  
Medycyna Sportowa  Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
Medyczne wydawnictwa  
Medyczny katalog serwisów WWW  
Niepełnosprawni – Baza Problemy  Niepełnosprawnych do roku 2012– Baza Problemy  Niepełnosprawnych od roku 2013  
Polska Bibliografia Lekarska 1979 – 1990  dostęp z komputerów uczelnianych
Polska Bibliografia Lekarska 1991 –  dostęp z komputerów uczelnianych
Polska Platforma Medyczna dostęp z komputerów uczelnianych
Rehabilitacja  
Bazy w języku angielskim  
Academic Search Complete
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Academic Search Premier
Baza pełnotekstowa. (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Anthropological Index Online  
Clinical Pharmacology (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
Free Medical Journals  
Health Source: Consumer Edition
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Health Source: Nursing/Academic Edition
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Medline (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
Medycyna sportu  
Medyczna Biblioteka  
PubMed  

Sport

 

 Bazy w języku polskim  
 BAZY WŁASNE AWF-ów  
Lekkoatletyka  serwis lekkoatletyczny zawierający aktualne wyniki z zawodów
lekkoatletycznych w całej Polsce, zdjęcia z imprez sportowych,
normy na klasy sportowe, wymiary sprzętu lekkoatletycznego,
historię konkurencji lekkoatletycznych, rekordy Polski itp.
Piłka nożna serwis Polskiego
Związku Piłki Nożnej
 
Bazy w języku angielskim  
Narciarstwo i snowbord  
SPORTDiscus Full Text
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
World Sport  

 

Pedagogika

 

Bazy w języku polskim  
BAZY WŁASNE AWF-ów  
Autyzm. Adnotowana bibliografia
polska za lata 1945-1999
 oprac. Piotr Staniak
Edukacja  
EDUKATOR – Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii,    metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji,    literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia materiałów
repertuarowych   dla szkół

– scenariusze uroczystości, montaży
poetycko-muzycznych, inscenizacji itp.,
opublikowane w książkach i czasopismach
głównie po r. 1989.
 strona na portalu „Biblioteka w Szkole”
oprac.  M.Szafińska-Chadała,
J.E. Jordan, A. Maciejewska
Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka Doskonalenia  Nauczycieli  
ERIC (EBSCO)  dostęp z komputerów uczelnianych
Niepełnosprawni– Baza Problemy Niepełnosprawnych (do roku 2012)Baza Problemy Niepełnosprawnych (od roku 2013)
– od 1968 r., ponad 8 000 opisów
bibliograficznych, zawiera artykuły
z czasopism, książki, fragmenty
prac zbiorowych i publikowane
materiały konferencyjne.
Spośród indeksowanych 560 tytułów
czasopism 117 punktowanych przez KBN.
 Biblioteka Akademii Podlaskiej w Siedlcach
Pedagog (od 1990 r.)  Uniwersytet Opolski w Opolu

Geografia

 

Bazy w języku angielskim  
BAZY WŁASNE AWF-ów  
Newspaper Source
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Regional Business News
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Bazy w języku polskim  
Bibliografia Geografii Polskiej  
Wrota Pomorza  regionalny portal informacyjny

 

Turystyka. Region

 

Bazy w języku angielskim                                            
BAZY WŁASNE AWF-ów  
Newspaper Source
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Hospitality & Tourism Complete
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Kaszubski Portal  
Regional Business News
Baza pełnotekstowa (EBSCO)
 dostęp z komputerów uczelnianych
Bazy w języku polskim  
Bazy Danych Wyższej Szkoły
Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki
w Warszawie
 
Bibliografia Gdyni  
Bibliografia Helu i Rejonu Zatoki  
Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego
oraz krajów regionu Bałtyku
za rok 2004
 
Bibliografia Kaszubska  polsko- i kaszubsko języczna: Marek Kwidziński,
niemieckojęzyczna: Maria Babnis
Bibliografia Pomorza Zachodniego
– rok 1991 i od 1999 r.
 
 Przepisy prawne związane z turystyką  
Serwisy i portale turystyczne wybrane  Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
w Gdańsku
Wrota Pomorza  regionalny portal informacyjny

 

Hotelarstwo

 

Bazy Danych Wyższej Szkoły
Hotelarstwa Gastronomii
i Turystyki w Warszawie
 
Bazy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku  

 

Ochrona środowiska. Rolnictwo. Leśnictwo

 

Bazy w języku polskim  
BAZY WŁASNE AWF-ów  
Bazy bibliograficzne Instytutu badawczego
Leśnictwa w Warszawie
 
Piśmiennictwo Leśne.
Systen informacji o Gospodarce
Żywnościowej