Biblioteka AWF Biała Podlaska
(on-line)
Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw  Bibliografia Publikacji Pracowników  Bibliografia prac magisterskich  Bibliografia prac doktorskich
Biblioteka AWFiS w Gdańsku
(on-line)

Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

 

Bibliografia prac doktorskich  i habilitacyjnych 

Bibliografia prac magisterskich

Bibliografia prac dyplomowych (licencjackich)

Biblioteka ZWKF w Gorzowie Wlkp.
(on-line)
Publikacje Pracowników ZWKF w Gorzowie Wlkp.  Prace doktorskie  Prace magisterskie
Biblioteka AWF w Katowicach
(on-line)
Dorobek pracowników – niedostępna

Prace magisterskie i doktorskie – przeglądaj w systemie APD
Proweb – Bibliografia zawartości czasopism – niedostępna
Biblioteka AWF w Krakowie
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w  Krakowie(do roku 2008) Bibliografia publikacji pracowników naukowych od roku 2009  Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki  Gł.  AWF w Krakowie od 2000 do 2012 r.  Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki  Gł.  AWF w Krakowie – do roku 1999 Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie
Biblioteka AWF w Poznaniu
(on-line)
Bibliografia zawartości czasopism – SportBibliografia publikacji pracowników naukowych Bibliografia prac doktorskich
AWF w Warszawie
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników Akademii Wychowania  Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Biblioteka AWF w Warszawie
(on-line)

BIBLIO Baza zawiera opisy bibliograficzne i słowa kluczowe artykułów z wybranych czasopism krajowychi wydawnictw zwartych z zakresu szeroko pojętej kultury fizycznej. Rejestruje publikacje od 1985 roku i jest na bieżąco aktualizowana.

Materiały źródłowe są dostępne w Bibliotece Głównej AWF. DRHAB Baza zawiera informacje o pracach doktorskich i rozprawach habilitacyjnych nadanych przez AWF w Warszawie. Obejmuje opisy bibliograficzne prac, słowa kluczowe i streszczenia autorskie. Zasięg chronologiczny od 1980 roku. Jest na bieżąco aktualizowana.

 Materiały źródłowe są dostępne
w Bibliotece Głównej AWF.
DYPLOM Baza prac dyplomowych obronionych w warszawskiej AWF. Rejestruje prace licencjackie od 1994 roku, a prace magisterskie z lat 1970- 1975 oraz od 1990 roku.

Prace dyplomowe gromadzi i udostępnia wyłącznie Archiwum AWF.

Biblioteka AWF we Wrocławiu
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników naukowych
do 2001 r.
 Bibliografia publikacji pracowników od 2002 r.  Bibliografia prac doktorskich  Bibliografia zawartości czasopism polskich
i zagranicznych od 1990 r.