Biblioteka AWF Biała Podlaska
(on-line)
Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw
Bibliografia publikacji pracowników
Bibliografia prac magisterskich 
Bibliografia prac doktorskich
Biblioteka AWFiS w Gdańsku
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników od 2000 r.
Bibliografia publikacji pracowników za lata 1970-1999
Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw (w tym czasopism) do 2012 r.
Bibliografia prac doktorskich  i habilitacyjnych
Bibliografia prac magisterskich do 2020 r.
Bibliografia prac dyplomowych (licencjackich) do 2020 r.
Biblioteka ZWKF w Gorzowie Wlkp.
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników
Bibliografia publikacji pracowników do 2007 r.
Prace doktorskie 
Prace magisterskie
Biblioteka AWF w Katowicach
(on-line)
Bibliografia zawartości czasopism, dorobek pracowników, prace doktorskie, prace magisterskie
Biblioteka AWF w Krakowie
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników do 2008 r.
Bibliografia publikacji pracowników od 2009 r.

Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism)  od 2000 do 2012 r.
Zawartość wybranych wydawnictw (w tym czasopism)  do 1999 r.

Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie
Biblioteka AWF w Poznaniu
(on-line)
Bibliografia zawartości czasopism – Sport – do 2017 r.
Bibliografia publikacji pracowników

Bibliografia prac doktorskich
   
Biblioteka AWF w Warszawie
(on-line)

BIBLIO – Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu – do 2011 r.
Bibliografia publikacji pracowników
Katalog prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych

Katalog prac magisterskich i licencjackich

Biblioteka AWF we Wrocławiu
(on-line)
Bibliografia publikacji pracowników do 2001 r.
Bibliografia publikacji pracowników od 2002 r.  
Bibliografia prac doktorskich
  
Bibliografia zawartości czasopism polskich i zagranicznych od 1990 r.