Studentki i Studenci!

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej, uczelnie w roku 2023 będą realizowały w ramach zadania zleconego przez MEiN szkolenie teoretyczne w module podoficerskim.
W VI edycji projektu pn.„Legia Akademicka”nie ma możliwości kształcenia się w module podstawowym w uczelni.  Moduł podstawowy realizowany jest w Wojskowych Centrach Rekrutacji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zamieszczonej poniżej prezentacji.

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów pn. „Legia Akademicka”, realizuje się w 3 modułach. 

Uczelnia realizuje część teoretyczną szkolenia w module podoficerskim (etap 2)

Etap 2 – podoficerski 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne Student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15h) oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. 
Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego. Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

 

Wniosek należy przesłać na adres: biurouceu@awf.gda.pl