Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany wykaz uczelni zakwalifikowanych do realizacji zadania zleconego w ramach projektu pn. „Legia Akademicka – VII”.

Link poniżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-uczelni-zakwalifikowanych-do-wziecia-udzialu-w-vii-edycji-projektu

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na spotkania mające na celu promocję LEGII AKADEMICKIEJ oraz Sił Zbrojnych w Polsce,
które odbędą się w AWFiS Gdańsk w środy w dniach:
 
      22 MAJA 2024
            oraz
      26 CZERWCA 2024
o godzinie 11.00 w sali 108 A (I piętro w budynku głównym Uczelni)
Dodatkowe informacje na załączonych plakatach oraz pod numerem telefonu 603 766 369 (mgr Agnieszka Podbielska)
——–

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka

została opublikowana informacja dotycząca naboru do VII edycji projektu pn. „Legia Akademicka”.

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu.

Poniżej druk:

WNIOSEK OCHOTNIKA

—–
Studentki i Studenci!
Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania mające na celu promocję LEGII AKADEMICKIEJ oraz Sił Zbrojnych w Polsce,
które będą odbywały się w AWFiS Gdańsk w środy w poniższych terminach:
 
      27 MARCA 2024
      24 KWIETNIA 2024
      29 MAJA 2024
      26 CZERWCA 2024
w godzinach 9.00 – 14.00 w sali 108 A (I piętro w budynku głównym Uczelni)
Dodatkowe informacje na załączonych plakatach oraz pod numerem telefonu 603 766 369 (mgr Agnieszka Podbielska)

—–

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz sposobu kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej, uczelnie w roku 2023 będą realizowały w ramach zadania zleconego przez MEiN szkolenie teoretyczne w module podoficerskim.
W VI edycji projektu pn.„Legia Akademicka”nie ma możliwości kształcenia się w module podstawowym w uczelni.  Moduł podstawowy realizowany jest w Wojskowych Centrach Rekrutacji.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zamieszczonej poniżej prezentacji.

Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów pn. „Legia Akademicka”, realizuje się w 3 modułach. 

Uczelnia realizuje część teoretyczną szkolenia w module podoficerskim (etap 2)

Etap 2 – podoficerski 
Szkolenie teoretyczne i praktyczne Student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym rezerwy (lub jest szeregowym), będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej – to szkolenie teoretyczne (15h) oraz szkolenie praktyczne trwające 21 dni realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub w jednostkach wojskowych. Po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu na podoficera żołnierz zostanie mianowany do stopnia kaprala. 
Szkolenie teoretyczne w module podoficerskim ochotnik odbywa na wniosek złożony do rektora uczelni, w której realizowane jest to szkolenie, po ukończeniu szkolenia podstawowego. Po pozytywnym zdaniu egzaminu ochotnik przedstawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego Szefowi WCR. Ten powołuje go na etap praktyczny. W skierowaniu podaje się termin i miejsce odbywania szkolenia praktycznego. Egzamin na podoficera przeprowadza komendant szkoły podoficerskiej po zakończeniu szkolenia praktycznego.

 

Wniosek należy przesłać na adres: biurouceu@awf.gda.pl