Kontakt w sprawach technicznych, związanych z dostępem do eduroam na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:

e-mail: eduroam@awf.gda.pl

ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk