Prof. Enrico Bertoli

Prof. Enrico Bertoli jest absolwentem Uniwersytetu w Pawi, a tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie  Warwick w Anglii. Od 1983 jest profesorem na Uniwersytecie w Anconie we Włoszech. Przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora Instytutu Biochemii oraz Szkoły Żywienia. Jest On wybitnym specjalistą w dziedzinie biochemii i żywienia człowieka. Do największych osiągnięć naukowych Jego zespołu należy między innymi badanie zależności pomiędzy strukturą i funkcją istotnych biomolekuł błon biologicznych, a chorobami metabolicznymi. Jest On pionierem tego rodzaju badań na świecie.