Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Terapia Zajęciowa

dr Jolanta Zajt