Efekty uczenia się Licencjat Terapia zajęciowa

Harmonogram realizacji programu studiów Terapia zajęciowa

Alternatywne formy komunikacji

Ergoterapia

Podstawy pomocy psychologicznej

Alternatywne formy komunikacji

Coaching z elementami doradztwa zawodowego

Ergonomia i adaptacja w czynnościach życia codziennego

Motywacja sztuka osiągania celów

Oligofrenopedagogika

Program redukcji stresu

Rehabilitacja w zaburzeniach statyki ciała i dysfunkcjach lokomocji

Seminarium dyplomowe

Sport osób z niepełnosprawnością

Terapia zajęciowa pacjentów geriatrycznych

Terapia zajęciowa osób z dysfunkcją narządu ruchu

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością słuchową

Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością wzrokową

Terapia zajęciowa pacjentów psychiatrycznych

Terapia zajęciowa ukierunkowana na osoby niedostosowane społecznie

Terapia zajęciowa ukierunkowana na pacjentów pediatrycznych

Wybrane zagadnienia logopedyczne 

Biomechanika

Dieta w wybranych jednostkach chorobowych

Dieta wspomagająca rozwój umysłowy

Metodyczna praktyka opiekuńczo-wychowawcza 1

Metodyczna praktyka opiekuńczo-wychowawcza 2

Metodyczna praktyka opiekuńczo-wychowawcza 3

Metodyczna praktyka terapeutyczna 1

Metodyczna praktyka terapeutyczna 2

Dydaktyka gier i zabaw w szkole podstawowej

Dydaktyka gier i zabaw w szkole średniej

Podstawy pomocy psychologicznej

Teoria Sportu

Wybrane elementy psychiatrii

Zdrowie publiczne