I rok kierunek kosmetologia studia I stopnia (cykl – 2021-2024) – mgr Małgorzata Kowza-Dzwonkowska