AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2024/2025

Informacja o obowiązku studenta dotycząca konieczności dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

ZARZĄDZENIE NR 12 / 2024 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia szczegółowych harmonogramów rekrutacji podstawowej na rok akademicki 2024/2025 na studia I stopnia, II stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Uchwała Nr 16 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Nr 17 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu pobierania od studentów opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz udzielania studentom ulg, w tym zwalniania z tych opłat, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Uchwała Nr 45 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjmowania na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała Nr 38 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 40 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania w drodze rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Zarządzenie nr 30 w sprawie wykazu specjalizacji realizowanych w roku akademickim 2024/2025

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

 

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 2023/2024

Uchwała Nr 11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

ZARZĄDZENIE NR 21 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany terminów rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Nr 40 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania w drodze rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

ZARZĄDZENIE NR 41 /2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat edukacyjnych dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i osób podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli Rzeczpospolitej Polskiej w cyklach kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Nr 51 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 59 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r.  w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnych, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Nr 66 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjmowaniana poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 w wyniku potwierdzania efektów uczenia się

ZARZĄDZENIE NR 67 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie: zwolnienia niektórych obywateli Ukrainy z obowiązku uiszczenia opłaty za pierwszy lub kolejny rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

ZARZĄDZENIE NR 68 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r.  w sprawie: zmiany terminów rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 71 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie: zniesienia limitu punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim na kierunku Sprawność fizyczna w siłach specjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 73 / 2023Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany limitów przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów w rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 74 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie: nieuruchamiania kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć w rekrutacji na studia I stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 75 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 78 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2023 r.  w sprawie:powołania Komisji Rekrutacyjnych, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku

ZARZĄDZENIE NR 85 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 1 września 2023 r. w sprawie: nieuruchamiania kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć w rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 88 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 13 września 2023 r. w sprawie: limitu przyjęć kandydatów w rekrutacji dodatkowej na studia
prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 89 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: progu punktów kwalifikujących do przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim na kierunku Dietetyka w sporcie i rekreacji w rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 92 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie: przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku
akademickim 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 93 / 2023 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Kwalifikacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024