Postępowanie o nadanie tytułu profesora, zgodnie z przepisami nowej ustawy prowadzi Rada Doskonałości Naukowej.

Wszelkie informacje dotyczące procedury znajdują się na stronie: https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html