U-5-2020 – Efekty uczenia się – WF II st.

U-6-2020 – Efekty uczenia się – Studia podypl. WF dla nauczycieli

U-14-2020 – Program – Studia podypl. WF dla nauczycieli

U-25-2020 – Programy studiów – wytyczne

U-26-2020 – Przyporządkowanie kierunków do dyscyplin naukowych

U-37-2020 – Fizjoterapia – dostosowanie progr. do standardów kształcenia

U-38-2020 – Fizjoterapia -5-letnie mgr – program, harmonogram

U-39-2020 – Fizjoterapia II st.  – program, harmonogram

U-40-2020 – Terapia zajęciowa I st. – program, harmonogram

U-41-2020 – Terapia zajęciowa II st. – program, harmonogram

U-42-2020 – Turystyka i rekreacja I st. – program, harmonogram

U-43-2020 – Turystyka i rekreacja II st. – program, harmonogram

U-44-2020 – Sport I st. – program, harmonogram

U-45-2020 – Sport II st. – program, harmonogram

U-46-2020 – WF I st. – program, harmonogram

U-47-2020 – WF II st. – program, harmonogram

U-57-2020 – Zasady dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich – opinia Senatu

U-58-2020 – Limit przyjęć 2020/2021

U-59-2020 – Organizacja Roku Akademickiego 2020/2021

U-60-2020 – Regulamin Studiów

U-61-2020 – Fizjoterapia – 5 letnie mgr – zmiana U nr 37/2020

U-62-2020 – Fizjoterapia – 5 letnie mgr – zmiana U nr 38/2020

U-63-2020 – Fizjoterapia II st. – zmiana U nr 39/2020

U-64-2020 – Terapia zajęciowa I st.  – zmiana U nr 40/2020

U-65-2020 – Terapia zajęciowa II st. – zmiana U nr 41/2020

U-66-2020 – Turystyka i rekreacja I st. – zmiana U nr 42/2020

U-67-2020 – Turystyka i rekreacja II st. – zmiana U nr 43/2020

U-68-2020 – Sport I st. – zmiana U nr 44/2020

U-69-2020 – Sport II st. – zmiana U nr 45/2020

U-70-2020 – WF I st. – zmiana U nr 46/2020

U-71-2020 – WF II st. – zmiana U nr 47/2020

U-72-2020 – Regulamin głosowań Senatu za pośred. środ. komunik. elektr.

U-73-2020 – Rekrutacja 2020/2021 – zmiana U nr 36/2019

U-77-2020 – Wzór dyplomu ukończenia studiów I st.

U-78-2020- Wzór dyplomu ukończenia studiów II st.

U-79-2020 – Fizjoterapia – 5 letnie mgr – zmiana U nr 37/2020

U-80-2020 – Terapia zajęciowa I st. – zmiana U nr 40/2020

U-81-2020 – Turystyka i rekreacja II st. – zmiana U nr 43/2020

U-82-2020 – WF II st. – zmiana U nr 47/2020 

U-83-2020 – Turystyka i rekreacja II st. NS – program, harmonogram

U-84-2020 – Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

U-85-2020 – Rekrutacja cudzoziemców na rok akademicki 2021/2022

U-86-2020 – Rekrutacja cudzoziemców – zmiana U nr 43/2019

U-87-2020 – Limit przyjęć w rok akadem. 2020/2021 – zmiana U nr 58/2020

U-88-2020 – Warunki przyjęcia na studia w wyniku potw. efektów uczenia się na rok akadem. 2021/2022

U-92-2020 – Fizjoterapia II st. – program, harmonogram, standard kształcenia

U-93-2020 – Fizjoterapia II st. – zmiana U nr 39/2020