Dział Kształcenia

Dział Kształcenia zajmuje się sprawami studentów i absolwentów w zakresie: płatności, obron, zaświadczeń, wpisów toku studiów, planowania zajęć, rekrutacji oraz jakością kształcenia.