•  Zasady sporządzania opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej

patrz

ABC bibliografii załącznikowej

Informator Biblioteki Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Bibliografia załącznikowa ( w tym zasady opisu wg systemu harwardzkiego)
Biblioteka AWF Kraków