•  Zasady sporządzania opisu bibliograficznego w bibliografii załącznikowej

patrz

Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej.

Bibliografia załącznikowa ( w tym zasady opisu wg systemu harwardzkiego)
Biblioteka AWF Kraków