PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZ. 10:00 – 14:00.
CZYTELNIE ORAZ OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA 
szczegółowe zasady korzystania z biblioteki – tutaj 

 

POLECAMY DOSTĘP DO KSIĄŻEK W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, ZAKUPIONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AWFiS

 

 • Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

 

 • Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Aby uzyskać dostęp do zasobów bazy IBUK potrzebny jest osobisty kod PIN, który można uzyskać w Bibliotece.
Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów

 

 

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności,

należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

W Wypożyczalni można:

 • założyć konto,
 • wypożyczyć/zwrócić książki i inne materiały biblioteczne,
 • przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek,
 • uzyskać informację o swoim koncie czytelniczym.

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

 • studenci i pracownicy AWFiS
 • studenci państwowych trójmiejskich szkół wyższych, posiadających skierowanie z macierzystej biblioteki.

Zamówienia składamy korzystając z katalogu on-line, a odbieramy osobiście.
W wyjątkowych sytuacjach książki może odebrać inna osoba pisemnie upoważniona przez właściciela konta.

Do wypożyczenia książek uprawnia legitymacja wydana przez dziekanat, bądź karta biblioteczna identyfikująca czytelnika, zakładana w bibliotece na podstawie:

 • dowodu osobistego,
 • legitymacji.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu publikacji Biblioteka stosuje następujące procedury:

 • automatyczne przypomnienie wysyłane na adres emalia,
 • blokada możliwości zamawiania zbiorów bibliotecznych,
 • indywidualne upomnienie na piśmie (koszty opłaty pocztowej i upomnień ponosi czytelnik)
 • opłata pieniężna w wysokości określonej przez Rektora, za każdy kolejny dzień przetrzymania egzemplarza
 • pozbawienie prawa korzystania z Wypożyczalni, do czasu oddania przez czytelnika przetrzymanej książki i uiszczenia należnej opłaty.

 

CENNIK OPŁAT I USŁUG

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI WYPOŻYCZALNI

prolongata@awf.gda.pl

mgr Małgorzata Ołdakowska-Antoniak

malgorzata.oldakowska-antoniak@awf.gda.pl  58 55 47 135, 58 55 47 481