29 lut 2024

Spotkanie JM Rektora z pracownikami AWFiS

W dniu 29 lutego odbyło się spotkanie w Sali Kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, z udziałem Jego Magnificencji Rektora, prof. dr hab. Pawła Cięszczyka oraz pracowników dydaktycznych i administracyjnych.

Spotkanie dotyczyło podsumowania kończącej się kadencji 2020-2024 oraz planów na kolejne cztery lata.