02 cze 2023

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN PZN

W dniach 26-28 maja br. w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN PZN. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o przygotowaniach do nowego sezonu narciarskiego 2023/24, ubezpieczeniach instruktorów narciarstwa, wdrożeniu nowego systemu informatycznego. Podsumowano także udział polskiej reprezentacji instruktorów w Kongresie Interski w Levi w Finlandii. Przeprowadzano również warsztaty dotyczące oczekiwań szkół narciarskich i samych instruktorów. Dziękujemy NCŻ za pomoc w przygotowaniu spotkania.