28 lut 2023

ERASMUS+ – REKRUTACJA w terminie 01-17.03.2023

Zapraszam studentów do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+

na rok akademicki 2023/24 – wyjazdy typu „SMS” – studia i „SMT” – praktyka

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej  www.awfis.gda.pl (w zakładkach Studenci/Erasmus)

https://awf.gda.pl/studenci/erasmus-wyjazdy
proszę zapoznać się z Regulaminem stypendiów na wyjazdy z Programu Erasmus+
 

Termin składania dokumentów
(formularz zgłoszeniowy SMS i/lub SMT + wymagane załączniki)
upływa: 17.03.2023 o godz.14.00

Więcej informacji: erasmus@awf.gda.pl
lub Biuro Programu Erasmus+ pok. 8A, tel. 58 5547259