23 lis 2022

Spotkanie Rektora AWFiS z przedstawicielami Straży Ochrony Przyrody

W październiku w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyło się spotkanie JM Rektora prof. dr hab. Pawła Cięszczyka z przedstawicielami Straży Ochrony Przyrody.

Podczas spotkania przedstawiono JM Rektorowi możliwości współpracy SSOP z AWFiS m.in. w zakresie ochrony przyrody, wspólnych akcji promujących ekologiczne aspekty ochrony przyrody, szeroko pojętych działań w zakresie turystyki zrównoważonej.

Uczestnikami spotkania byli:

– JM Rektor AWFiS, prof. dr hab. Paweł Cięszczyk,

– Komendant Wojewódzki (Pomorskie) SSOP  p. Andrzej Frącek – Generał straży,

– Zastępca Komendanta Wojewódzkiego (Pomorskie) SSOP p. Dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS – Generał straży.

 

Straż Ochrony Przyrody jest stowarzyszeniem działającym w Polsce, ze strukturami wojewódzkimi, to grupa entuzjastów zaangażowanych społecznie w edukację na rzecz ochrony przyrody, która wspiera służby i organizacje pracujące  i działające w tym zakresie.

 

Celami działalności SSOP są m.in. :

– kształtowanie właściwego stosunku człowieka do przyrody, zrozumienie istoty i celu ochrony przyrody wśród społeczeństwa;

– kształtowanie opinii publicznej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego;

– zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome i celowe odtwarzanie, a także pomnażanie zasobów przyrody;

– zabieganie o zachowanie piękna i swoistych cech rodzimego krajobrazu;

– zapobieganie uszkadzaniu i niszczeniu środowiska przyrodniczego oraz współpraca z organizacjami proekologicznymi;

– popularyzowanie turystyki zrównoważonej.