27 wrz 2022

dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS we władzach Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN

W dniu 24 września 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, na którym dr hab. Marcin Krawczyński, prof. AWFiS został wybrany Członkiem Zarządu.
Prezes: Jacek Żaba
Członkowie Zarządu w kolejności liczby zdobytych głosów: Wojtek Woźnica, Artur Wysocki, Marek Matczyński, Marcin Krawczyński, Andrzej Milewski, Katarzyna Górska, Kamila Stypa, Wojciech Podgórny
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Andrzej Wygoda, Wojciech Wardziak, Piotr Tekiel, Maciej Kwiatkowski, Gustaw Duda
Na wniosek Prezesa Jaka Żaby Prezesem Honorowym SITN PZN została Zuzanna Podgórna.
W przerwie Walnego Zebrania odbyły się wybory w Klubie Instruktorów Seniorów:
Przewodnicząca: Elżbieta Kaczmarek
Sekretarz: Julian Jaworz-Dutka
Członkowie: Florian Fabrycy, Halina Nowak, Zuzanna Podgórna, Maria Stanisławska
Nowo wybranym członkom władz SITN PZN serdecznie gratulujemy!
SITN stowarzyszając prawie wszystkich (95%) nauczycieli narciarstwa występuje przede wszystkim w roli ogólnopolskiej „akademii sportów śnieżnych”. Program kształcenia zawodowego i najwyższe kwalifikacje potwierdzone certyfikatami SITN PZN uznawane są prawie na całym świecie (z wyjątkiem Francji). Program ten daleko wykraczał poza polskie ustawowe wymagania wobec instruktora rekreacji i sportu a po deregulacji tych zawodów (VIII/2013) jako program związkowy (Polski Związek Narciarski) stał się wzorem dla innych związków sportowych w Polsce.